Stiftelsen Arkivet

Krigseilere med på å designe eget museum

Pressemelding   •   nov 21, 2011 11:41 CET

I kjølvannet av at museumsskipet D/S ”Hestmanden” døpes, vil Stiftelsen Arkivet i Kristiansand onsdag 23. november arrangere en designworkshop hvor krigsseilere er blant deltakerne. Krigsseilernes førstehåndskjennskap til det menneskelige og det umenneskelige, fra egne og andre krigsseileres erfaringer, vil danne utgangspunkt for workshopen.

Stiftelsen Arkivet har fått i oppdrag å gjøre den unike, autentiske lastedamperen "Hestmanden" til en nyskapende formidlingsarena for krigsseilernes historie. Derfor samles kunstnere, teknologer, historikere og museumsfaglige til et kreativt arbeid sammen med krigsseilere.

Unge kunstfagstudenter fra Universitetet i Agder vil også delta. De starter denne dagen et tre ukers eksamensprosjekt på “site specific art” og tverrfaglige kunstneriske uttrykk som tar utgangspunkt i konkrete steder, historier og sosiale realiteter. D/S "Hestmanden" skal være utgangspunkt for deres eksamensarbeid.

For Stiftelsen Arkivet vil dette være starten på en langsiktig prosess frem mot et museum som både skal være historiefaglig utfordrende, aktuelt og som med respekt skal bygges ombord minnesmerket ”Hestmanden”.

Designworkshopen som samler voksne sjøfolk, akademikere, teknologer og kunstnere er et eksperiment, og et forsøk på å utvikle museumsskipet D/S ”Hestmanden” i et bredt faglig miljø hvor krigsseilerne selv gis en stemme.

Dersom det er interesse for å dekke workshopen, har vi anledning til å ta imot pressen mot slutten av Del 1 kl. 10.30. Det tverrfaglige gruppearbeid vil da gå mot slutten, og resultat av arbeidet presenteres. Det vil også være mulig for pressen å bli med når deltakerne på workshopen går på befaring ombord i skipet kl. 11.

PROGRAM, onsdag 23. november
konferanserom Radisson Blu Caledonien Hotel, listet som ”Krigsseilerne, Stiftelsen Arkivet”

DEL 1

Kl. 09.00 - 11.00

• Introduksjon.

• Deltagerne jobber frem innhold og ideer til museumsinstallasjoner i tverrfaglige grupper.

• Plenumspresentasjon

Kl. 11.00 – 13.00 BEFARING OMBORD D/S HESTMANDEN MED LUNSJ

DEL 2

Kl. 13.00 - 16.00

(Krigsseilere drar hjem, kunststudenter jobber videre I skipet)

• Deltagerne presenterer kort ett aspekt fra sitt fagfelt som kan være fruktbart i det videre arbeidet med museumsskipet.

• Deltagere jobber videre i gruppene fra Del 1. Forslag til museumsinstallasjoner videreutvikles og suppleres med ideer for hvordan installasjonene kan samspille med inforormasjonsressurser, f.eks mobilapplikasjoner, nettressurser, smarte objekter, læringsdesign for skoleklasser.

• Plenumspresentasjon

DELTAGERE

• Krigsseilere, hovedsakelig hjemmeseilere: Oskar A. Anderson (Liverpool), Karl Edvart Kristoffer Mathisen (Kirkenes), Harald Asplund (Bodø), Rolf Willy Carlsen (Oslo), Hans Sjumarken (Bergen), Finn Sæle (Bergen).

• Tony Valberg, lydkunstner, Institutt for kunstfag, Universitetet i Agder

• Jadwiga B. Podowska, video- / installasjonskunstner, Institutt for kunstfag, Universitetet i Agder

• Klaus Olesen, Museumsrådgiver, Vest-Agder-museet

• Kathrin Pabst, etnolog, konservator og ansvarlig for samtidsdokumentasjon, Vest-Agder-museet

• Even Westvang, designer og utvikler, Bengler/ Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

• Ole Smørdal, leder av InterMedia Lab, Universitetet i Oslo

• Dagny Stuedahl, forsker, kulturstudier, Universitetet I Oslo.

• Jørgen Larsson, lydkunstner, kurator, grunnlegger av BEK - Bergen senter for elektronisk kunst

• Guri Hjeltnes, historiker, Institutt for kommunikasjon - kultur og språk, BI

• Bjørn Tore Rosendahl, historiker, Krigsseilerne, Stiftelsen Arkivet

• Idunn Sem, utstillings- og formidlingsansvarlig, Krigsseilerne, Stiftelsen Arkivet

• Kai Erland, dramatiker og prosjektmedarbeider, Stiftelsen Arkivet

• Aslak Brekke, direktør, Stiftelsen Arkivet

• Kunstfagstudenter ved Universitetet i Agder

KONTAKTPERSONER:

Ingrid Næser, prosjektleder ”Krigsseilerne”, Stiftelsen Arkivet

Ingrid.Naeser@stiftelsen-arkivet.no Tlf: +47 98 43 39 20

Idunn Sem, utstillings- og formidlingsansvarlig “Krigsseilerne”, Stiftelsen Arkivet

idunnsem@intermedia.uio.no Tlf: + 47 93871274