Ferd

Kronprinsesse Mette-Marit til VelFERDkonferansen 2013

Pressemelding   •   feb 22, 2013 09:08 CET

Mandag 25. februar arrangeres velFERDkonferansen for fjerde gang av Ferd Sosiale Entreprenører. Tema for konferansen er "Ressurser på avveie",  og hvordan sosialt entreprenørskap kan bidra til å forhindre ungt utenforskap. Vi presenterer eksempler på samarbeid med det offentlige, hvordan måle samfunnsøkonomiske resultater, og de gode historiene.

Tid: 25/2 kl 0900-1530
Sted: Astrup Fearnley Museet

Foredragsholdere
Konferansen har en hoveddel med spennende foredragsholdere, som for eksempel Kristin Skogen Lund og Kathrine Aspaas. Ungdommer fra Pøbelprosjektet skal lede en samtale fra scenen med H.K.H. Kronprinsessen og Johan H. Andresen. I tillegg har vi åtte forskjellige fordypningsseminarer med gode tema, ledet av blant annet Mari Trommald og Reidar Hjermann. Se vedlegg for mer informasjon.

Ny rapport presenteres. Det vil også presenteres en fersk rapport, "Samfunnsøkonomiske effekter ved bruk av sosiale entreprenører" ved Ingeborg Rasmussen, samfunnsøkonom og daglig leder i Vista Analyse.

Pressen inviteres til å delta på konferansen.

Vi ber om påmelding innen lørdag 23. februar kl 1200 til mtg@ferd.no.

For mer informasjon, kontakt:Under konferansen:

Martine Turmo Garshol
Konferanseansvarlig, Ferd Sosiale Entreprenører
Mobil: 976 09 078
E-post: mtg@ferd.no

Før konferansen:

Katinka Greve Leiner
Direktør Ferd Sosiale Entreprenører
Mobil: 957 21 740
E-post: kgl@ferd.no

Vedlegg: Presseprogram/Fullstendig program

Om Ferd

Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern. Selskapet utøver langsiktig, aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser. Ferd er eiet av Johan H. Andresen jr. med familie. Siden 2004 har Ferd hatt et uavhengig styre der styreleder og samtlige medlemmer er eksterne. www.ferd.no