Kronprinsparets Fond

Kronprinsparets Fond samler ekspertise på ungdom og utenforskap

Pressemelding   •   mar 27, 2017 14:19 CEST

Kronprinsparets Fond styrker arbeidet for ungdom og oppretter et faglig råd med dyktige mennesker med ulik erfaring og kompetanse. Både ungdommer, fagfolk og flere med praktisk erfaring sitter i rådet, som hadde sitt første møte forrige uke.

En av de store utfordringene samfunnet står ovenfor er at mange unge ikke fullfører videregående skole. Norge taper minst 10 millioner kroner for hver 20-åring arbeidslivet går glipp av, sa statsminister Erna Solberg på Nordisk råds konferanse om ungdom og psykisk helse tidligere i år. Frafall øker faren for uføretrygd og et voksenliv utenfor arbeidslivet og for både dårligere helse og dårligere helse gjennom livet.

Det er mye forskning og mange prosjekter innenfor dette viktige området. Det nyopprettede faglige rådet vil se på hvilke arenaer og grupper eventuelle nye initiativer bør rettes mot.

I faglig råd har vi samlet mange gode krefter som har ulike perspektiver på ungdom og utenforskap. Rådet ser på hvordan Fondet framover best kan bidra for å styrke ungdom, sier daglig leder Irene Lystrup i Kronprinsparets Fond.

Dette er medlemmene i Kronprinsparets Fonds faglige råd:

 • Anne Bergh, fagdirektør i Folkehelseinstituttet og styremedlem i Kronprinsparets Fond
 • Thomas Doull, daglig leder Monsterbedriften
 • Reidun Follesø, professor i barnevern ved Nord universitet
 • Johannes Heggland, ass. generalsekretær Kirkens Bymisjon
 • Christer Hyggen, forsker II ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Sahra Jaber, fagleder barn og unge ved Furuset bibliotek og aktivitetshus
 • Karan Kumar, ungdomsorganisasjonen VIBRO
 • Anne Lindboe, barneombud
 • Ingebjørg Mæland, leder av UngInvest AIB
 • Cecilie Prebensen, organisasjonsrådgiver LNU og prosjektleder for prosjektet «Livsmestring i skolen»
 • Tim Filip Steinsveen, elev ved UngInvest AIB 

Kronprinsparets Fond er et annerledes Fond som skal bidra til at ungdom i Norge har et godt liv, at det blir færre som faller «utenfor», at ungdom tar i bruk egne ressurser - og at deres drømmer går i oppfyllelse. Dette gjør vi gjennom tett samarbeid med sosiale entreprenører: Trivselsleder (aktivitet og inkludering), Lærervikaren (undervisningsopplegg for vikartimer), UngInvest AIB (gjennomføring av vgs) og VIBRO (samfunnsengasjert ungdom som jobber for og med ungdom). Kort fortalt handler det om å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.

En analyse av samfunnsnytten for ungdomsprosjektene i Kronprinsparets Fond viser en besparelse for samfunnet på 2,7 milliarder kroner (DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, april 2014).