Kronprinsparets Fond

Kronprinsparets Fond skal forsterke Trivselslederprogrammet for ungdom

Pressemelding   •   mai 20, 2014 14:00 CEST


Trivselsleder er et program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomskolen, og er brukt av flere enn 1.000 skoler i Skandinavia. Nå inngår det populære programmet et samarbeid med Kronprinsparets Fond for å styrke satsingen på ungdomsskolen.

- Vi er stolte av alle de dyktige elevene og skolene som får til mer og variert aktivitet i friminuttene gjennom bruken av trivselslederprogrammet. Vi har lyst til at enda flere ungdommer skal bygge vennskap, samt være inkluderende og aktive i skolegården på forskjellige måter, og da ser vi at Kronprinsparets Fond og deres prosjekter kan være svært gode partnere for oss i dette arbeidet, sier gründer og leder i Trivselsleder, Kjartan Eide.

Satse mer på ungdom

Visjonen til Trivselsleder er at barn og ungdom på trivselslederskoler skal være aktive og inkluderende – med store smil om munnen. De har flere hundre norske barneskoler som bruker programmet, men noen færre ungdomsskoler. Satsingen på ungdom gjorde Kronprinsparets Fond svært interesserte i prosjektet.

- De prosjektene vi arbeider for og med handler om ungdom, tilhørighet og inkludering. Trivselslederprogrammet får svært solide tilbakemeldinger fra elever, foreldre og skoler, og vi ser med glede på å få være med på å forsterke programmet for ungdom. Det er utvilsomt vanskeligere å få ungdom til å bedrive aktivitet i for eksempel friminuttene enn mindre barn, sier daglige leder i Kronprinsparets Fond, Solfrid Flateby.

Aktivitet og inkludering

Trivselsleder kjører en årlig trivselsundersøkelse, hvor målet er at skolene skal ha signifikant økning i egne resultater fra måling til måling. I tillegg skal parameterne trivsel og mobbing i den offentlige elevundersøkelsen være bedre på Trivselselederskoler enn andre skoler.

- Vi ønsker at programmet vårt skal utvikle og bidra til inkluderende, vennlige og respektfulle elever. Vi tror på at ulike aktiviteter, både fysiske og andre, fremmer vennskap, hindrer konflikter og er engasjerende. Det å «dasse rundt» i skolegården er sjeldent positivt for noe, og ungdomsskolen i så måte er viktig, sier Eide.


Samarbeidet mellom Trivselslederne og Kronprinsparets Fond startes opp umiddelbart, og innebærer en eventuell ansettelse av en ungdomsskole-ansvarlig i Trivselsleder, videreutvikling av metodikk og program for ungdom, samarbeid med Fondets pro bono-partnere og prosjekter, samt strategisk arbeid for Trivselslederprogrammet.


For ytterligere informasjon:

Trivselsleder, gründer og daglig leder Kjartan Eide, tlf. 920 27 448, e-post kjartan@trivselsleder.no
Kronprinsparets Fond, daglig leder Solfrid Flateby, tlf. 900 35 897, e-post solfrid@kppfond.no

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entreprenører som gjør en forskjell for ungdom. De siste årene har Fondet samarbeidet med Pøbelprosjektet, Kjør for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.

I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.

Kronprinsparets Fond ønsker å sette søkelys på ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike årsaker risikerer å falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre årsaker stående på siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilhørighet nødvendigvis om lengsel etter noen å være sammen med, men om å føle seg som en del av noe.