Kulturdepartementet Norge

Kulturministeren godkjenner NRKs nett-tjenester

Pressemelding   •   jun 21, 2011 10:01 CEST

- I egenskap av å være selskapets generalforsamling har jeg konkludert med at NRKs eksisterende tjenester på nettet er i samsvar med vedtektene og kan inngå som en del av allmennkringkastingstilbudet, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.  

På oppdrag fra Kulturdepartementet utarbeidet Medietilsynet i 2010 en rapport som konkluderer med at de fleste av NRKs eksisterende tjenester er i samsvar med vedtektene, og dermed kan finansieres via lisensmidler. Tilsynet la til grunn at tre tjenester ikke kan inngå i NRKs oppdrag, med mindre de justeres i tråd med vedtektene. NRK har senere lagt opp til å endre to av tjenestene:

·         NRK har fastsatt redaksjonelle kjøreregler for turportalen ut.no som blant annet presiserer at NRK alene har det redaksjonelle ansvaret for portalen og bestiller og redigerer innhold.  

·         NRK har tatt initiativ til å avvikle mobiltjenester der overtaksering benyttes, med nærmere angitte unntak der særlige hensyn tilsier det (i dag i praksis Eurovision Song Contest/Melodi Grand Prix)

Medietilsynet anførte i rapporten at NRK ikke kan kreve vederlag for tjenesten som består i å tilrettelegge innhold for eksterne visningsplattformer (for eksempel Flytoget). Departementet har kommet til at vedtektene ikke er til hinder for at NRK tilbyr denne tjenesten mot betaling. På bakgrunn av Medietilsynets rapport, høringsuttalelsene til rapporten samt justeringene NRK legger opp til, har generalforsamlingen konkludert med at NRKs eksisterende tjenester på nettet anses å være i samsvar med vedtektene.