Nyhetstips

Kulturskolene fortsatt i skyggen

Pressemelding   •   okt 08, 2010 08:43 CEST

Kulturskolene fortsatt i skyggen

Mye kan sies om det nylig framlagte forslaget til statsbudsjett for 2011, og for min del må jeg uttrykke særlig skuffelse over Kunnskapsdepartementets manglende vilje til å følge opp Regjeringens mål for kulturskolene.

Før valget i fjor lovet regjeringspartiene i Kulturløftet II at ”Det skal gjennomføres et kulturskoleløft slik at alle barn som ønsker det får et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris. Dette skal sikres ved statlige stimuleringsmidler og en solid kommuneøkonomi. (…)”. Kulturløftet II gjelder som kjent for stortingsperioden 2009-2013. Derfor har ikke Regjeringen mye tid på seg for å nå dette målet. Og når Kunnskapsdepartementet nå tydeligvis har devaluert hele Kulturløftet blir tiden enda knappere.

MFO organiserer en stor andel av lærerne i kulturskolene, og vi er faktisk like mye opptatt av det faglige nivået og av utviklingen av dette utdanningstilbudet som vi er av lønns- og arbeidsvilkårene. Vi har lest den rykende ferske rapporten fra Kulturskoleutvalget med stor interesse, og vi har gledet oss til debatten om forslagene og ikke minst til den vitamininnsprøytingen vi håpet skulle komme.

Vi gleder oss fortsatt til debatten, men nå stiller vi også med et ufravikelig krav om at Regjeringen må ta sine egen løfter på alvor.

Alle som arbeider med eller i kulturskolene vet at disse slett ikke alltid står høyt på prioriteringslistene når kommuneøkonomien skranter. Kanskje står de ikke høyest ellers heller, men da merkes det ikke så godt. Selv om det finnes mange gode og hederlige unntak, hjelper ikke det de ivrige søkerne som står på eviglange ventelister i de andre kommunene.

Derfor er det nødvendig både med statlig pisk og med statlige gulrøtter for å realisere målet i Kulturløftet. Foreløpig er gulrøttene like små som i fjor, og pisken – i form av regelverk – gjenstår det å lage. Skal vi komme lenger, og komme køene til livs, må Kunnskapsministeren og Regjeringen være villige til å bidra med mer penger til utbyggingen av kulturskoletilbudet, og med et regelverk som stiller klare krav til det faglige nivået på undervisningstilbudet. For ikke å snakke om et regelverk som hindrer kommunene i å innføre dypt usosiale satser for egenbetaling for de alt for få plassene som finnes. Først da kan vi snakke om at det også er lyst for kulturskolene.

Renée Rasmussen
Forbundsleder
Musikernes fellesorganisasjon

Kontaktperson(er):

Nestleder - Hans Ole Rian Telefon:23062152 Mobil:92247617 E-post:hans.ole.rian@musikerorg.no Informasjonsansvarlig - Nicolaas A. Kippenbroeck Telefon:90524348 Mobil:
E-post:nki@musikerorg.no Seniorrådgiver - Odd Langklopp Telefon:23062150 Mobil:90036111 E-post:odd.langklopp@musikerorg.no Forbundsleder - Renée Rasmussen Telefon:23062150 Mobil:41515723 E-post:renee.rasmussen@musikerorg.no

Lenker