eMind

Bare Schengen og EØS engasjerte i sosiale medier under Senterpartiets landsmøte.

Pressemelding   •   apr 11, 2013 07:00 CEST

Senterpartiets vedtak om å jobbe for utmelding av Schengen skapte stort engasjement i sosiale medier, i følge eMinds politiske medieanalyse for uke 14. Men selv om vedtaket om kjønnsnøytral verneplikt også skapte mange medieoppslag, viser rapporten at det var lite debatt om denne saken i de sosiale medier.

eMind har analysert 19.023 nyhetsartikler og nettinnlegg publisert i uke 14.

Schengen-spørsmålet preget Senterpartiets landsmøte.

eMinds Politiske medieanalyse for uke 14, viser at Senterpartiet, på lik linje med Sv under sitt landsmøte i uke 11, opplevde en kraftig økning i antall medieoppslag i flertallet av de 13 politiske saksområder analysen måler. Men i motsetning til Sv klarte ikke Senterpartiet å engasjere velgere like bredt i de sosiale medier mens landsmøtet pågikk.

Selv om landsmøtet gav Senterpartiet en mengde medieoppslag innen saksområder som bl.a. helse-, samferdsel- og distriktspolitikk var det til sammenlikning lite debatt om Sp i sosiale medier i de fleste kategorier.
Unntaket er kategoriene nærings-, økonomisk- og utenrikspolitikk, hvor engasjementet rundt Senterpartiet er merkbart større stort, og med med mange innlegg i sosiale medier.
En dypere analyse av disse nettinnleggene viser at det er primært Norges forhold til EU/EØS, og konsekvensene av en eventuell utmelding av Schengen-samarbeidet, som landsmøtet fattet vedtak om å aktivt jobbe for, som engasjerer og påvirker debatten mest.

Verneplikt for kvinner engasjerte ikke i sosiale medier.

Landsmøtevedtaket om kjønnsnøytral verneplikt økte Sps andel av totale medieoppslag i kategorien «Forsvarspolitikk» til 29% (mot 10% uke 13).
Spørsmålet ble en "rød-grønn sak" og tilsammen har regjeringspartiene hele 82% av all medieomtale rundt "Forsvar" i uke 14.
I sosiale medier engasjerer derimot saken lite, og Sp ender kun med 6% andel av omtalen i kategorien, hvor de borgerlige partiene tilsammen har 62% av all omtale i debatter knyttet til forsvarspolitikk samme uke.
Senterpartiet fikk pressedekning på klima og miljø - FrP dominerer debatten i sosiale medier.

Senterpartiet økte andelen medieoppslag i kategori "klima og miljø" fra 10% i uke 13 til hele 52% i uke 14, som ble avsluttet med landsmøtet.
Men som i foregående uker har vi kunnet spore en større debatt i sosiale medier som dreier mer rundt skepsis til klimaspørsmål hvor Fremskrittspartiet er det partiet som oftest forekommer i debatten.
FrP har derfor hele 63 % av partiomtalen i kategori "Klima og miljø" i de sosiale medier - desidert mest omtalte parti 3. uke på rad.


Om eMinds Politiske medieanalyse:
eMinds Politisk medieanalyse utgis ukentlig og viser partienes posisjon i nyhetsbildet og i sosiale medier fordelt på 13 politiske saksområder.

eMind analyserer avisartikler og innlegg fra hele 2600 ulike norske kilder hver uke. Det store omfanget og helt nye metoder for tekstanalyse, gir et unikt innblikk i styrkeforholdet mellom stortingspartiene, partilederne og politiske saker, samt forskjellene i omtale mellom redaksjonelle og sosiale medier. Se www.emind.no for mer informasjon.

eMind AS er et analyse- og konsulentselskap i Larvik som leverer rådgivning og tjenester innen E-handel, forretningssystemer og analyse av store datamengder.
eMind har utviklet avanserte analysemetoder for å avdekke sammenhenger og trender i store data- og tekstmengder som aviser, nettdebatter, blogger  og sosiale medier.
eMind utgir Politisk Trendanalyse - en ukentlig medieanalyse som viser alle partienes og partilederenes posisjon i nyhetsbildet og nettdebatter fordelt på 14 politiske saksområder. 
eMind AS ble etablert i 2007 av Jan Gusland.