EPSI Norway

Kundetilfredsheten i norske barnehager faller, mens den øker for Politiet.

Pressemelding   •   nov 15, 2010 08:44 CET

EPSI Norges kundetilfredshetsmåling av flere sentrale offentlige tjenester viser at nordmenn er mindre tilfredse med barnehagene enn i 2009, mer tilfredse med Politiet enn tidligere, mens det kun er små endringer innen grunnskolen, offentlig transport og helse og omsorgstjenester. - Sammenlignet med øvrige nordiske land så ligger den norske tilfredsheten med disse tjenestene til dels langt lavere enn hva tilfellet er hos våre nordiske naboer, sier daglig leder Fredrik Høst i EPSI Norge.

EPSI Rating har i dag lagt frem resultatene fra en stor uavhengig kundetilfredshetsstudie av diverse offentlige tjenester. Tilsvarende studier gjøres også flere andre europeiske land, og analysen viser at det kan være mye å lære fra våre naboland.

Barnehager
– Kundetilfredsheten og lojaliteten med norske barnehager er fortsatt høy, men samtidig viser analysen en signifikant nedgang fra i fjor, sier daglig leder Fredrik Høst i EPSI Norge. Både private og kommunale barnehager må notere seg en tilbakegang. Dette kan ha sammenheng med at det jobbes hardt med å nå full barnehagedekning, og at kvaliteten har kommet litt i skyggen av dette, sier Høst. Analysen viser at både tjenestekvaliteten og servicekvaliteten i barnehagesektoren har falt noe tilbake fra i fjor.

Når det gjelder den norske grunnskolen så viser studien at kundetilfredsheten uendret ift. i fjor. Samtidig så er det tegn på at tilfredsheten og lojaliteten er noe høyere blant personer med barn i barneskolen kontra de med barn i ungdomsskolen.  Tilfredsheten ligger for øvrig fortsatt vesentlig bak hva tilfellet er i øvrige nordiske land.

EPSI Rating har også intervjuet personer som har anmeldt et kriminelt forhold til Politiet, det være seg innbrudd, tyveri eller legemsbeskadigelse. Trenden er positiv, men tilfredsheten kan fortsatt kategoriseres som lav. Sammenligner man den norske studien med tilsvarende studier i Danmark og Sverige, så er det tydelig at det eksisterer tildels store forskjeller.

Ytterligere informasjon finnes på www.epsi-norway.org mens flere detaljer rundt de internasjonale studiene kan finnes på www.epsi-rating.com

Fredrik Høst, Daglig Leder EPSI Norge
fredrik.host@epsi-norway.org
Mobil: +47 48867601