Mattilsynet gammel

Kunngjøring av søknader om rettsbeskyttelse av plantesorter og opptak på norsk offisiell sortsliste

Pressemelding   •   nov 15, 2010 16:51 CET

'Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste' pr 15. november er nå klar. Listen utgis tre ganger pr år. Eventuelle innsigelser mot søknadene eller navneforslagene må sendes Plantesortsnemnda innen 15. februar 2011.

Listen gir opplysninger om søknader om rettsbeskyttelse av plantesorter og opptak på den offisielle sortslisten, sortenes navning, eiere, norske representanter og endringer i disse forhold.

Listen gis ut 15. mars, 15. juli og 15. november hvert år.

Eventuelle innsigelser sendes til:

Plantesortsnemnda
v/Mattilsynet
Postboks 383
2381 Brumunddal

Kontaktperson i Mattilsynet:
Marianne Johansen, regionkontoert for Oslo, Akershus og Østfold, seksjon nasjonale godkjenninger, tlf. 64 94 44 00.

Plantesortsnemnda
Plantesortsnemnda består av 7 medlemmer som oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet. Nemnda forvalter lov og forskrift om planteforedlerrett. Dette innebærer at nemnda avgjør søknader om rettsbeskyttelse av plantesorter. I tillegg er nemnda rådgivende overfor Mattilsynet ved godkjenning av plantesorter for sertifisert produksjon.

Mattilsynet, v/Regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold er sekretariat for Plantesortsnemnda.

Les mer om nemnda på egne nettsider: www.plantesortsnemnda.no