Nordic School of Public Health NHV

Kunnskap om sykdommen forbedrer reumatikeres sunnhet og livskvalitet

Pressemelding   •   sep 07, 2010 13:48 CEST

Den største årsaken til sykelighet i verden er ifølge WHO kronisk reumatisme. Tone Bråthen’s mastegradsarbeide fra NHV viser at økt kunnskap om sykdommen bedrer disse pasientenes livskvalitet vesentlig.

Utfordringen for dem, som rammes av muskel-skjellet sykdom, også kalt reumatiske sykdommer, er å lære og mestre hverdagen best mulig.
Ankyloserende Spondylitis (AS) er en kronisk inflammatorisk reumatisk sykdom som hovedsaklig angriper ryggraden, bekkenet og brystkassen, men også perifere ledd samt øyne, hjerte og nyrer.
Behandlingen består av fysioterapi, egen trening og medisiner.
– Pasienter har alt for lite kunnskaper om, hvilke hjelpemidler som kan forbedre deres hverdag, siger Tone Bråthen, sykepleier ved en reumatologisk avdeling. Hennes studie belyser 150 norske pasienters kunnskap om AS, og hvordan kunnskapen påvirker deres livssituasjon.
De fleste respondenter syntes, de hadde tilstrekkelig kunnskaper om symptomer og trening, mens kun 35 % mente, de hadde tilstrekkelig kunnskaper om medisiner og bivirkninger.
Studien viser også, at de hadde tilstrekkelig kunnskaper om hjelpemidler og annet, som kan forbedre hverdagen i hjemmet og på jobbet. 45 % var tilfredse, 43 % mindre tilfredse og 12 % ikke tilfredse med den kunnskapen, de hadde.
 – Men mere end 80 % vurderte den informasjonen, de hadde fått av fysioterapeut, spesialist i reumatologi og medpasienter som viktig.
Det står også klart, at de, som følte sig tilfredse med deres kunnskaper om sykdommen, hadde en signifikant bedre tiltro til at kunne påvirke sine smerter og symptomer.
 – Studien viser således, at kunnskaper om sykdommen bidrar positivt til at påvirke pasientenes sundhetsrelaterte livskvalitet, siger Tone Bråthen.

Tittel: Kunnskap og mestring av en kronisk sykdom – en kvantitativ studie av pasienter med ankyloserende spondylitt.

Veileder: Lene Povlsen, NHV

Billede: Tone Bråthen, Master of Public Health ved NHV

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, viser vei i folkehelsearbeidet. NHV er en av Nordisk Ministerråds eldste og største institusjoner. Med yrkesaktive studenter i sentrum, høy vitenskapelig kvalitet og samfunnsorientering, driver skolen forskning, undervisning og oppdragsutdanning i forhold til dagens og fremtidens folkehelse. NHV har attraktive undervisningslokaler og moderne studenthybler/rom i campusområde i tilknytning til skolen.