Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kvikkleire kartlagt i Fauske og Sørfold

Pressemelding   •   feb 18, 2010 13:16 CET

Torsdag 18. februar overleverte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kvikkleirekart til kommunene Fauske og Sørfold. 21 kvikkleiresoner er påvist i kommunene, hvor en sone er klassifisert med høyeste faregrad.

Det har tidligere gått leirskred i begge kommunene. Gjennom kartleggingen er det funnet utbredelse av kvikkleire både i tidligere skredområder og i andre områder. De mest utsatte områdene ligger ved Klungset og Røvika i Fauske kommune.

- NVE har utarbeidet retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder. Kombinert med kartleggingsarbeidet gir det et godt grunnlag for å redusere faren for kvikkleireskred i de kartlagte områdene, forteller Hallvard Berg, seksjonssjef i NVE.

- Det er imidlertid viktig å være klar over at det også utenom de kartlagte sonene vil kunne være kvikkleire. NVEs retningslinjer for arealutnyttelse tar også høyde for dette, sier Berg.
Kartleggingen i Fauske og Sørfold beløper seg til 1,2 millioner og ble gjennomført av NGI på oppdrag fra NVE høsten 2009. Arbeidet er en videreføring av det regionale programmet for kartlegging av områder med fare for kvikkleireskred, som ble igangsatt i etterkant av Rissa-skredet i 1978.

Mer om kvikkleirekart finner du her
Mer om NVEs arbeid med skred finner du her
Kontaktperson:
Hallvard Berg, seksjonssjef NVE.
Mobil: 97 70 61 63