Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kvikkleireskredet i Lyngen: borerigg på plass

Pressemelding   •   sep 06, 2010 09:20 CEST

NVE har fått borerigg på plass og arbeidet med å undersøke grunnforholdene starter umiddelbart.
- Vi har utarbeidet boreplan for geotekniske undersøkelser og boreriggen rigges på plass nå, forteller NVEs regionsjef Aage Josefsen.
Undersøkelsene gjøres for å kunne avgrense kvikkleireforekomsten og avdekke mulig skredutsatt område slik at evakueringen eventuelt kan begrenses.  NVE har vært  på plass i hele dag og koordinerer den skredfaglige oppfølging og plan for oppfølgende tiltak.
NVE som statlig skredmyndighet har skredeksperter til stede i Lyngen for å bistå kommunen med å klarlegge omfanget av kvikkleireskredet. NVE vurderer fortløpende behovet for å trekke inn ytterligere ekspertise og stiller med nødvendig fagkompetanse og økonomiske ressurser for å avhjelpe den vanskelige situasjonen kommunen er i.