Nordic School of Public Health NHV

Kvinner som reiser tidlig hjem i barsel, med oppfølging hjemme, er mer positive enn de som har et tradisjonelt barselopphold

Pressemelding   •   sep 21, 2010 15:34 CEST

Norske kvinner som har hatt barseltiden sin hjemme er mer fornøyd enn de som har hatt et tradisjonelt barselopphold på sykehus. Det viser Lena Henriksens masterarbeid ved NHV.

Studien har evaluert et sammarbeidsprosjekt med fokus på helhet og kontinuitet mellom to omsorgsnivå i Oslo.
Projektet Barsel hjemme har vært et sammarbeid mellom Ullevål universitetssykehus og bydelene Sagene/St. Hanshugen.
Deltagerne i studien er kvinner som har blitt fulgt opp i svangerskapet av jordmødre som også jobber/har kjenskap til sykehuset. De samme jordmødrene har fulgt opp kvinnene hjemme i barselomsorg.
Hensikt med studien har vært å evaluere prosjektet ved å se på pasienterfaringer, og å undersøke kvinnenes ønsker når det gjelder kontinuitet og helhet i svangerskap, fødsel og barselomsorg.
– Det viser seg att de kvinnene som har deltatt i prosjektet er meget fornøyd, gjennomgående mer fornøyd enn de som har hatt vanlig oppfølging, sier Lena Henriksen.
Når det gjelder kontinuitet, er de ikke opptatt av dette den forstand at samme person trenger å følge de i hele forløpet.
Personalets evne til å skape en god relasjon, en følelse av trygghet og se individuelle behov det viktigste.

Veileder: Eva Johansson, Professor, NHV

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, viser vei i folkehelsearbeidet. NHV er en av Nordisk Ministerråds eldste og største institusjoner. Med yrkesaktive studenter i sentrum, høy vitenskapelig kvalitet og samfunnsorientering, driver skolen forskning, undervisning og oppdragsutdanning i forhold til dagens og fremtidens folkehelse. NHV har attraktive undervisningslokaler og moderne studenthybler/rom i campusområde i tilknytning til skolen.