Den norske kirke

Kyrkjemøtet 2015

Pressemelding   •   mar 23, 2015 13:15 CET

Pressa er velkomen til Kyrkjemøtet 2015. Møtet vert i år halde i Trondheim 9.- 15. april.

Opningsgudstenesta er i Nidarosdomen kl. 13.00, 9. april.
Opningsmøtet og generaldebatten finn stad i Erkebispegården kl. 15.00 same dag.
Resten av Kyrkjemøtet er på Hotell Scandic Nidelven.

Hovudtema for Kyrkjemøtet 2015 er Helse og kyrkje, med overskrifta ”Det gode livet”.

Sakspapira til Kyrkjemøtet er lagde ut på nettet her: http://kirken.no/km2015
Her blir også vedtak, manus til innlegg, bilete og nyhetsmeldingar lagde ut undervegs i Kyrkjemøtet.

Dei fleste plenumssamlingane på Kyrkjemøtet blir direktesende på web-tv her:
http://kirken.no/km2015.
Etter direkteoverføringane blir opptaka tilgjengelege same stad.

Plenumssesjonane på Kyrkjemøtet er opne for publikum og presse. I plenumssalen er det sett av presseplassar.

Med venleg helsing

Kommunikasjonsavdelinga i Kyrkjerådet med ansvar for pressetenesta under Kyrkjemøtet:
- kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig, mob.tlf. 47 48 16 06, e-post: id933@kirken.no
- seniorrådgjevar Siv Thompson, mob.tlf.: 48 24 82 54, e-post: st362@kirken.no
- seniorrådgjevar Gunnar Westermoen, mob. tlf.: 48 99 12 06, e-post: gw376@kirken.no

Om Den norske kirke

77 % av befolkningen medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i et Kirkemøte som består av både bispekollegiet (alle biskopene) og de valgte medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd.

Kirken er inndelt i 1260 menigheter som disponerer omkring 1600 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.
Mer om Den norske kirke her: www.kirken.no