Kystskogbruket

​Kystskogmidlene økes til 4,5 millioner kroner

Pressemelding   •   nov 30, 2016 09:13 CET

Landbruksdepartementet nå har fordelt årets tilskudd fra Landbrukets Utviklingsfond (LUF). Kystskogbruket får for 2017 tildelt totalt 4,5 millioner kroner, en million mer enn i 2016. Dette har stor betydning for vårt arbeid i Kystskogbruket!

SkogsNorge melder i dag at Landbruksdepartementet nå har fordelt årets tilskudd fra Landbrukets Utviklingsfond (LUF), se tildelingsbrevet her. Kystskogbruket får i år tildelt totalt 4,5 millioner kroner, det er en økning på 1 million. Dette har stor betydning for vårt arbeid i Kystskogbruket! Ellers er tilskuddene omtrent som i 2016.

Det årlige drøftingsmøtet ble gjennomført den 21. november. Drøftingene om fordelingen av midler til skogbruk over Landbrukets Utviklingsfond (LUF) skjer mellom Landbruks- og matdepartementet og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Som Landbruks- og matdepartementet skriver i tildelingsbrevet, deltok næringsorganisasjonene i skogbruket deltok også på møtet. Praksis er at Norges skogeierforbund og NORSKOG representerer skognæringa i drøftingene.

Vi er glad for at forhandlingspartene ser betydningen av det arbeidet som gjøres i Kystskogbruket, og vektlegger en styrking av dette arbeidet framover.

Som i fjor er den totale potten på 214 millioner kroner, fordelt på nærings- og miljøtiltak i skogbruket, Kystskogbruket, skogbruksplanlegging med miljøregistrering, og kompetansetiltak.

Den største potten går fortsatt til bygging av skogsveier (103 mill.) De to største endringene fra i fjor, er at det er overført 3 millioner kroner fra potten til nærings- og miljøtiltak i skogbruket til skogbruksplanlegging med miljøregistrering. Dessuten er bevilgningen til vegbygging mm. redusert med en million kroner, som i stedet har gått til å styrke Kystskogbruket.

Kystskogbruket er et samarbeid som jobber for at potensialet i skogbruket langs kysten skal realiseres. Alle kystfylkene fra Finnmark i nord til Aust-Agder i sør er med, og er et samarbeid mellom Fylkesmennene, Fylkeskommunene og næringsorganisasjonen Skognæringa Kyst. Kystskogbruket er slik en samarbeidsform, en arbeidsmetodikk, hvor skog- og trenæringa i disse ti kystfylkene jobber aktivt sammen med fylkespolitisk – og administrativt nivå, med støtte fra faginstansen på landbruksnæring hos Fylkesmannen.

Målet til Kystskogbruket er å firedoble verdiskapinga og å øke CO2 bindinga innen 2040. Kystskogbruket sin andre Melding om Kystskogbruket ble vedtatt i alle fylkesting i Kystskogbruket høsten 2015.