Fiskeri- og kystdepartementet

Kyststatsavtale for kolmule 2011

Pressemelding   •   okt 20, 2010 11:22 CEST

Norge, EU, Færøyene og Island er enige om forvaltningen av kolmule for 2011. Bestandssituasjonen for kolmule er dårlig og preget av sviktende rekruttering. Kyststatene har derfor avtalt en drastisk reduksjon av totalkvoten for 2011.

Totalkvoten for kolmule for 2011 blir på 40 100 tonn. Dette er en drastisk reduksjon fra 2010 da totalkvoten var 540 000 tonn. Innenfor denne kvoten vil partene i NEAFC legge til rette for en avsetning for andre lands fiske i internasjonalt farvann.

Den norske kvoten blir på 9687 tonn.

Det lave kvotenivået for 2011 er i tråd med forskernes anbefaling og følger av den felles forvaltningsplanen som ble vedtatt av kyststatene i 2008. Forvaltningsplanen skal sikre bærekraftig forvaltning av bestanden.

Kyststatsavtalen sikrer norske fartøy videreføring av adgangen i EU-sonen og i færøysk sone.

Kontaktperson:
Pressevakt 22 24 66 99
Avdelingsdirektør Sigrun M. Holst, tel. 918 98 733