Mattilsynet gammel

Lakselus: Godkjenning av driftsplaner og krav til lukket behandling

Pressemelding   •   feb 01, 2010 09:14 CET

Mattilsynets behandling av innsendte driftsplaner har i enkelte deler av landet tatt tid. Det skyldes soneforskriftsarbeidet som vil påvirke driftsplanene. For å unngå uro og forvirring beskrives under alternative løsninger på driftsplangodkjennelsen. Mattilsynet minner også om kravet til lukket behandling som trer i kraft 1. januar 2011. Næringen må ha på plass utstyr for lukket behandling innen da. Alternativ til lukket behandling må dokumenteres grundig, og de som ønsker å få godkjent ny metodikk må derfor begynne det arbeidet snarest.

Godkjenning av driftsplaner
I enkelte deler av landet har Mattilsynets behandling av innsendte driftsplaner tatt tid pga soneforskriftsarbeid som vil påvirke driftsplanene. I utgangspunktet skal innsendte driftsplaner behandles og godkjennes selv om det senere vil kunne bli fastsatt regelverk som direkte vil føre til endringer i planene.

For å unngå forvirring og unødvendig uro rundt endring av planer, har Mattilsyntes hovedkontor sendt ut følgende alternative løsninger på hvordan man skal forholde seg til driftsplangodkjenning:

  • Driftsplanene godkjennes som vanlig, men det sendes ut varsel om at disse vil bli kunne påvirket av kommende soneforskrift.
  • Det kan gjøres avtale med Fiskeridirektoratet om å utsette driftsplangodkjenningen inntil soneforskrift er på plass.
  • Det kan gjøres avtale med Fiskeridirektoratet om midlertidig godkjenning av driftsplaner.

Krav til lukket behandling mot lakselus
Mattilsynet ønsker å minne alle oppdrettsvirksomheter om kravet i luseforskriftens § 7 til lukket behandling mot lus etter 1. januar 2011:

Badebehandling skal gjennomføres i lukket behandlingsenhet med mindre det foreligger dokumentasjon på at annen form for badebehandling eksponerer fisken for terapeutisk dose i hele behandlingsperioden som angitt i bruksanvisningen til legemidlet.

Næringen har ansvaret for å ha på plass utstyr for lukket behandling før 1. januar 2011 eller fremskaffe dokumentasjon på at annen behandling har tilstrekkelig effekt. Mattilsynet presiserer at vi ser på dagens metoder for bruk av skjørt som ikke tilfredsstillende.

Kravene til dokumentasjon på annen form for badebehandling er relativt omfattende og tidkrevende. De som ønsker å få godkjent ny metodikk må derfor begynne dette arbeidet så fort som mulig.

Dokumentasjonskravet innebærer at:

  • dokumentasjon skal inneholde både teoretiske beregninger og praktisk utprøving
  • dokumentasjonen skal være gjennomført etter anerkjente vitenskapelige prinsipper
  • dokumentasjonen skal være utført eller vurdert av uhildet faginstans med relevant forskningskompetanse
  • anlegget skal ha gjort en vurdering med basis i stedlig lokalitets- og strømforhold, utstyr, prosedyrer etc.

Det er med andre ord ikke nok å vise til en vellykket behandling med skjørt for å få godkjent en metode.

Plikten til forsvarlig behandling er absolutt, og det er ikke tillatt å ha merder som er for store til at man ikke kan gjennomføre badebehandling.

 

Kontaktperson:
Stian Johnsen, rådgiver, Regelverksavdelingen - Seksjon for dyrevelferd og fiskehelse. Tel: 23 21 67 20