Mattilsynet gammel

Lakselus: Mattilsynets arbeid med forslag til soneforskrifter

Pressemelding   •   jan 27, 2010 09:44 CET

Tre av Mattilsynets regionkontorer jobber med forslag til soneforskrifter for områder der luseproblemene er størst. Dette er et ledd i en langsiktig strategi. Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane har kommet lengst. Om kort tid sendes forslaget deres til Mattilsynets hovedkontoret for ferdiggjøring før det så skal ut på høring.

Regionkontorets forslag gjelder området Sunnhordland og Hardangerfjorden, og omfatter også oppdrettsanlegg som hører inn under Regionkontoret for Rogaland og Agder. De to regionkontorene samarbeider om forslaget til denne soneforskriften. Oppdrettsnæringen i Hordaland sendte nylig sitt forslag til soner og endret produksjonsstruktur.

- Vi vil se på og vurdere innspillene fra næringen før vi gjør ferdig vårt forslag, sier regiondirektør for Mattilsynet i Hordaland og Sogn og Fjordane, Roald Vaage.

Vaage forteller at Mattilsynet i regionen har hatt god dialog med næringen, og at regionkontorets forslag vil mye til felles med næringens forslag.

- Regionkontoret for Trøndelag og Møre og Romsdal jobber med et soneforslag i Nord-Trøndelag og regionkontoret for Rogaland og Agder jobber med et for Ryfylkeområdet. Dette arbeidet har ikke kommet like langt, og det er usikkert når eventuelle forslag er utarbeidet, legger assisterende tilsynsdirektør, Ole Fjetland til.

Gangen i arbeidet med soneforskrifter
Arbeidet med soneforskrifter er lagt opp etter en fast prosedyre. Hovedkontoret har etter faglige råd fra forvaltingsstøtteorganene Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet, gitt faglige og formelle føringer for forskriftsarbeidet.

Regionkontorene utarbeider forslag til utkast til forskrift, høringsnotat og høringsliste etter disse føringene. Forvaltingsstøtteorganene gir en skriftlig tilbakemelding på de faglige sidene ved de foreslåtte soneforskriftene.

Forslaget sendes så Mattilsynets hovedkontor for vurdering. Når hovedkontoret har vurdert forskriftsutkastet, sendes det ut på høring.

Regionkontoret mottar høringsuttalelsene, utarbeider en høringssammenstilling og forslag til forskrift. Denne sendes til hovedkontoret for fastsettelse.

- Det er for tidlig å angi nøyaktig når en fastsettelse vil skje. Det er viktig at det er gjort grundige faglige vurderinger i saken, samtidig som alle aktuelle parter skal få anledning til å komme med sine innspill, avslutter Fjetland.

 

Kontaktpersoner:
Ole Fjetland, assisterende tilsynsdirektør. Mattilsynet. Tel: 51 68 43 10 / 41 43 07 09

Region Rogaland / Agder: Hallgeir Herikstad, tlf. 915 39 683
Region Hordaland / Sogn og Fjordane: Roald Vaage, tlf. 976 85 485
Region Trøndelag / Møre og Romsdal: Knut Rønningen, tlf. 415 17 917