Mattilsynet gammel

Lakselus: Øker overvåking av villfisk med to millioner

Pressemelding   •   jan 21, 2010 09:19 CET

I lys av den alvorlige lakselussituasjonen, har Mattilsynet omprioritert to millioner kroner til styrking av overvåkingen av lakselus på villfisk.

Laks med lus. Bildet er tatt på Hitra.

- Mattilsynet vil be NINA komme med forslag til hvordan overvåkingsprogrammet med nasjonale laksefjorder (NLF) og nasjonale lakseelver (NLE) kan styrkes sett i lys av dagens situasjon, sier assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland.

Mattilsynet tror dette vil gi forvaltningene et enda bedre grunnlag for strategiske riktige valg i arbeidet med lakselus.

Overvåkning av lakselus på ville bestander av laks, sjøørret og sjøaure blir årlig utført av eksterne aktører og finansiert. De eksterne aktørene er Norsk institutt for Naturforskning (NINA) sammen med Nofima marin, Rådgivende Biologer AS og LFI UNIFOB i forbindelse med Vossoprosjektet. Dette gjøres også i samarbeid med det overvåkingsprogrammet som Havforskningsinstituttet gjennomfører.

Mattilsynet hadde i 2010 budsjettert med 2,75 million kroner øremerket dette formålet. Med de nye millionene på plass, vil årets overvåkingsprogram få en ramme på 4,75 millioner kroner.

Kontaktperson
Ole Fjetland, assisterende tilsynsdirektør, 41 43 07 09