Mattilsynet gammel

Lakselus: Oppdatert statusrapport 27. januar

Pressemelding   •   jan 29, 2010 09:10 CET

God oppslutning om vinteravlusingen og soneforskriftsarbeidet er godt i gang. Det er fremdeles et betydelig omfang av nedsatt følsomhet og resistens. Det viser oppdatert statusrapport på lakselussituasjonen som Mattilsynet har utarbeidet for perioden 13. til 27. januar.

Det har ikke i perioden 13. – 27. januar vært rapportert inn nye lusetall, så derfor presenteres ingen ny samlet oversikt på lusenivået. Tall for januar skal rapporteres inn innen 7. februar, og lusetallene blir presentert i neste statusrapport som kommer 10. februar.

Det er innført ukentlig direkterapportering mange steder. Ut fra disse innrapporteringene ser det ut til at lusenivået har vært relativt lavt i de fleste regionene i perioden.

- Nivået er likevel generelt sett høyere enn i foregående år på samme årstid, med noen unntak, forteller assisterende tilsynsdirektør, Ole Fjetland.

I deler av Hordaland og Sogn og Fjordane meldes det om betydelige nye lusepåslag til tross for lave temperaturer. Behandling har så langt hatt god effekt selv om sjøtemperaturene begynner å bli lave. Mattilsynet vil følge nøye med på utviklingen i disse områdene.

- Det rapporteres om bra oppslutning om vinteravlusingen, og distriktskontorene har bare måtte følge opp noen få anlegg, forteller Fjetland.

Soneforskriftsarbeidet godt i gang
Mattilsynet vurderer å utarbeide soneforskrift i de områder der de generelle tiltakene i nasjonal luseforskrift ikke har hatt god nok effekt, eller dersom næringen ikke selv gjennomfører den koordineringen av lusetiltakene som de er pålagt i forskriften.

- Det er foreløpig utarbeidet et utkast til soneforskrift i Hordaland, men det arbeides med tilsvarende forskriftsutkast for områder i Trøndelag og Rogaland, sier Fjetland.

Nedsatt følsomhet og resistens
- Vi vet at omfanget av nedsatt følsomhet og påvist resistens er betydelig. Problemene er fremdeles størst i Nord-Trøndelag og Sunnhordland. Det er også begynnende problemer i Nordland, og det er meldt om nedsatt følsomhet og resistens også i de nordlige deler av Nordland, forteller Fjetland.

Nedsatt følsomhet og resistens vil gi utfordringer når vanntemperaturen stiger frem mot sommeren. Det er derfor avgjørende at det settes i verk tiltak som kan bremse resistensutviklingen.

- Samordning etter luseforskriftens paragraf 6 blir et av de viktigste tiltakene i dette arbeidet. Mattilsynet forventer at næringen har robuste planer på plass, og vi vil følge opp dette, avslutter Fjetland.

Kontaktpersoner:
Ole Fjetland, assisterende tilsynsdirektør, 41 43 07 09

For spørsmål knyttet til regionene:
- Region Rogaland / Agder: Hallgeir Herikstad, tlf. 915 39 683
- Region Hordaland / Sogn og Fjordane: Roald Vaage, tlf. 976 85 485
- Region Trøndelag / Møre og Romsdal: Knut Rønningen, tlf. 415 17 917
- Region Nordland: Ragnhild Verningsen, tlf. 950 47 176
- Region Troms / Finnmark: Gro Leithe Andersen, tlf. 403 30 078

Last ned: