Mattilsynet gammel

Lakselus: Tid for samordnet vinteravlusing

Pressemelding   •   jan 12, 2010 17:31 CET

Denne uken starter den pålagte samordnede vinteravlusingen. Alle oppdrettsanlegg fra Rogaland til Nordland som har lus over tiltaksgrensen må gjennomføre behandling innen utgangen av januar. Vinteravlusingen sammen med den påfølgende våravlusingen er blant de viktigste bidragene til at lusenivået skal være lavt når smolten vandrer ut til våren.

Det er Mattilsynet som har tatt initiativet til og som for fjerde år på rad gjennomfører koordinerte avlusingskampanjer. De foregående kampanjene ga positive resultat med lavere lusetrykk i den kritiske tiden for smolteutvandring.

Samordningseffekt
Vinteravlusningen skal gjennomføres i perioden 12. – 31. januar. Kriteriene for å iverksette behandling er de samme tiltaksgrensene som i den nasjonale luseforskriften, dvs 0,5 hunnlus eller flere enn tre lakselus av bevegelige stadier. Gevinsten her vil ligge i samordningseffekten.

Ved våravlusingen vil man i tillegg til samordningseffekten oppnå ytterligere effekt ved at tiltaksgrensen senkes til 0,1 lus pr fisk i gjennomsnitt. Våravlusingen skal gjennomføres fra 22. mars til 4. april i fylkene fra Rogaland til Møre og Romsdal. Trøndelagsfylkene og Nordland skal gjennomføre våravlusingen i perioden fra 12. til 25. april

Forskyvelsen er gjort for å ta høyde for de lavere temperaturer og senere smoltutvandring i de nordligste fylkene.

Forskriften om gjennomføring av samordnede vinter- og våravlusinger i 2010 ble fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22. desember 2009.

Kontaktperson:
Lise Torkildsen, seniorrådgiver. HK – seksjon for fisk og sjømat. Tel: 55 21 57 23