Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Mange unge vil bo utenfor byene

Pressemelding   •   des 30, 2009 09:55 CET

Landbruk: Neste halvparten av Norges ungdommer anser det som sannsynlig at de bosetter seg utenfor bystrøk. Det viser en ungdomsundersøkelse Sentio Research har utført for Landbruks- og matdepartementet. - Jobbtilbud er svært viktig for at flest mulig kan nå denne drømmen, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

 

Sentio Research har gjennom en spørreundersøkelse blant ungdom. 1000 unge mellom 15 og 25 år har deltatt i undersøkelsen i månedsskiftet november-desember 2009. De ble blant annet bedt om å vurdere hvor sannsynlig det er at de bosetter seg på landsbygda/utenfor byområder. 45 prosent av de spurte finner det sannsynlig eller meget sannsynlig at det kommer til å skje, mens 51 prosent mener det er lite eller svært lite sannsynlig.

- For en som mener alvor med at vi må ta hele landet i bruk, er det gledelig å se at så mange unge tenker i samme retning. Dette er ikke eneste undersøkelsen som viser at mange nordmenn har en levende drøm om å slå seg ned på landsbygda. Selv om bare en liten andel av dem realiserer drømmen om et bygdeliv, er det viktige bidrag til å styrke befolkningsgrunnlaget i disse delene av landet, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Siste utgave av Monitor som ble publisert på våren i 2008, viste at rundt 400.000 nordmenn bærer på en drøm om å skaffe seg småbruk.

Selv en av tre ungdommer fra Oslo mener det kan være sannsynlig eller meget sannsynlig at de kommer til å slå seg ned utenfor byområder.