Landbruks- og matdepartementet

Landbruk og mat: Regionalt samråd

Pressemelding   •   feb 24, 2010 10:38 CET

Landbruk og mat: Regjeringen skal utarbeide en Melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. For å få innspill inviterer landbruks- og matminister Lars Peder Brekk til det første regionale samråd i Kristiansand tirsdag 23. februar..

- Vi setter nå i gang et betydelig arbeid som skal legge grunnlaget for en framtidsrettet landbruks- og matpolitikk. Matsikkerhet - tilgang til nok og trygg mat - er ett sentralt stikkord for dette arbeidet, og som jeg ønsker å trekke fram spesielt nå helt i starten av prosessen. For øvrig er det viktig å understreke at de overordnede politiske forutsetningene for meldingsarbeidet er regjeringens landbruks- og matpolitiske målsetninger. Jeg legger opp til at meldingen skal legges fram for Stortinget våren 2011, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp).

Det er 10 år siden forrige stortingsmelding om landbruk og mat. I denne perioden har det skjedd vesentlige endringer i landbruket og i forutsetningene for landbruk og næringsmiddelindustri i Norge.

Regionale utfordringer
- Jeg gleder meg til å ta fatt på denne møterunden til alle deler av landet. Det er de spesielle regionale utfordringene som skal stå i fokus på disse samrådene, og som jeg vil lytte til, sier Lars Peder Brekk.

Det vil bli holdt følgende seks regionale samråd:

Region Tid StedAgder og Telemark23. februarKristiansand Nord-Norge 2. marsTromsøVestlandet5. marsBergenInnlandet 8. marsLillehammerOslofjord-regionen23. marsDrammenTrøndelag26. marsTrondheim/Værnes

 

Samrådene vil bli arrangert som heldagsmøter med oppstart på morgenen.

Møtene er åpne for alle interesserte. Media er velkommen til å være tilstede.

Kontaktperson i Landbruks- og matdepartementet:
Kommunikasjonssjef Ottar Løvik, 48 14 04 77.