SafeZone AS

Landets første intelligente gangfelt er åpnet i Trondheim

Pressemelding   •   sep 21, 2010 09:44 CEST

Intelligente, interaktive fotgjengeroverganger er utviklet i Trondheim. Overgangen er den første av 15 som skal sikre skoleveger i byen med en helt ny form for lyssignal. Den trønderske oppfinnelsen Safewalk reagerer på fotgjengere som nærmer seg gangfeltet og varsler billistene med kraftig lysblink og lysende varselsskilt.

Ordføreren i byen som gjerne kaller seg teknologihovedstaden, Rita Ottervik, var den første som tok oppfinnelsen i bruk. Safewalk er utviklet av partnerne i Trondhjemsbedriften Safezone i samarbeid med bl.a. SINTEF og NTNU- miljøet. Skiltene fra Safewalk bruker sensorer og radiosendere som teknologi til å registrere fotgjengernes bevegelser. På youtube kan du se en demonstrasjon av Safewalk.

Løser flere problemer
Den nye oppfinnelsen løser flere problemer knyttet til fotgjengeroverganger.
Skiltet varsler billistene i god tid og gjør fotgjengerne synlige i mørket. Det vil virke døgnet rundt og går ikke til kontinuerlig ”blinkende gult” om natten.
Skiltet reagerer riktig selv om fotgjengeren oppfører seg uvørent, noe som kan være avgjørende der det ferdes mange små barn. Safewalk kan også utstyres for å lyse opp selve fotgjengerfeltet i mørketiden. Fordi systemet reagerer på det som faktisk skjer,
gir det også færre misforståelser og bedre flyt i trafikken.

Sikrere, smartere og rimeligere
Sammenliknet med tradisjonelle lysregulerte overganger, er det nye systemet betydelig rimeligere. Det kan også monteres på eksisterende stolper i stedet for vanlige varselsskilt, som ofte viser seg å gi falsk trygghet. De kraftige LED-lysene drives av batteri og solceller, og kan kobles til strøm.

Trondheim Kommune investerer nå over 200 millioner i økt sikkerhet langs skolevegene. Det er særlig gangfelt nær barneskoler som nå utstyres med den nye teknologien. Totalt skal kommunen bruke 7 milliarder kroner over 15 år på den såkalte Miljøpakken for transport.

Også for lekeområder og planoverganger
Safezone har utviklet flere løsninger for å intelligent og interaktiv varsling i trafikken.
Safeplay markerer leke- og boligområder med små barn og lyser opp når biler nærmer seg. Skiltet kan også varsle føreren og omgivelsene om farten er for høy. Firmaet har også skilt som lyser opp når det foregår arbeid i vegbanen, og for planoverganger er det utviklet skilt som varsler kjørende om kommende tog, ved at lys på planovergang skifter fra blinkende hvitt til blinkende rødt når tog nærmer seg.
Trondheimsbedriften tar sikte på å selge sine løsninger over hele verden.

Kontakt:
Daglig leder: Oddbjørn Troøyen, tel 932 24 245 mail: oddbjørn@safe-zone.no
Utvikler: Lars Erik Hestnes-Lande, tel 483 01 501 mail: larserik@safe-zone.no

Safezone arbeider med intelligente, interaktive løsninger for å øke sikkerheten ved forgjengeroverganger, bolig- og lekeområder, planoverganger og steder med vegarbeid.