NCSC - Nordic Council of Shopping Centers Norge

Landets mest driftige team Oasen vant høythengende kjøpesenterpris.

Pressemelding   •   okt 21, 2016 09:55 CEST

I konkurranse med de øvrige finalistene Fornebu S og Amfi Moldetorget var det til slutt Oasen Senter som stakk av med seieren for «beste driftsteam» da kjøpesenterbransjen hedret sine beste under Kjøpesenterkonferansen i Oslo.

God drift er avgjørende på et kjøpesenter. Et godt driftsteam skaper god trivsel og verdi for et kjøpesenter. I denne kategorien vektlegges fokus på handleopplevelse, driftsbetingelser, samfunnsansvar og gode tekniske løsninger som gjør hverdagen lett for leietakerne. De nominerte til årets beste driftsteam på norske kjøpesentre var i tillegg t il vinneren Oasen, Amfi Moldetorget og Fornebu S.
− Senterdriften er både limet og oljen i et kjøpesenter. God drift krever mye av enkeltpersoner, men først og fremst godt samarbeid i teamet og med leietakerne. Driftsteamet på Oasen er et foregangseksemplel innenfor egen kjede og bransjen for øvrig, sier styreleder i NCSC Rolf O. Svendsen.

Vurdert nøye
Årets nominerte er valgt ut blant en lang rekke kjøpesentere i Norge, og det er en fagjury selv som stemmer frem de aller beste. Til grunn for utvelgelsen ligger blant annet senteres evne til å skape verdi, nytenkning, og trivsel i et kjøpesenter. I tillegg skal teamet arbeide for å redusere belastningen på det ytre miljø.
− Kjøpesenterbransjen er i rivende utvikling, og er avhengig av driftsteam som bidrar positivt i denne utviklingen. Et kjøpesenters suksess er helt avhengig av et velfungerende driftsteam, sier Rolf O. Svendsen.

Samler kjøpesenterbransjen
Kjøpesenterkonferansen samler årlig de viktigste aktørene innen kjøpesenterbransjen og norsk detaljhandel. Konferansen skal formidle ny kunnskap, inspirasjon og nye idèer til deltakerne. I år som tidligere står en lang rekke internasjonale og nasjonale størrelser på scenen. I tillegg til prisen for årets butikkjede deles det også ut priser for årets kjøpesenter og for de beste markedsføringskampanjene.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Hilde Maren Schjager, markedssjef NCSCTlf +4793028915

Nordic Council of Shopping Centers Norge er den eneste foreningen i Norge for kjøpesenterbransjen og den norske avdelingen har nærmere 350 medlemmer. Totalt har den nordiske foreningen over 1100 medlemmer, og har aktiviteter i alle nordiske land. 


Formålet for foreningen er å lage møteplasser for bransjen, hvor det skapes faglige og menneskelige relasjoner, enten du er senterleder, sentereier, leietaker/detaljist eller tjenestetilbyder. 


Arrangementene i Norge er fagseminarer, studietur til utlandet og Kjøpesenterkonferansen hver høst. I tillegg har medlemmene tilgang til flere nordiske arrangement. NCSC tilbyr også utdannelse innen Center Management. 


NCSC står også bak utdelingen av Kjøpesenterprisene: Årets Kjøpesenter, Årets Butikkjede, Årets Driftsteam og markedsprisen Den Gyldne Idé. Disse prisene deles ut på Kjøpesenterkonferansen hvert år. For mer informasjon om konferansen og prisene, se www.kjøpesenterkonferansen.no