Vestfoldmuseene

Langs Lågen

Pressemelding   •   jan 16, 2014 07:30 CET


Søndag 19. januar kl. 13.00

Sted: Røde Kors-huset i Sandefjord

Gratis inngang

Hvalfangstmuseet kan søndag 19. januar invitere til årets første foredrag. Morten Harangen har gjestet Hvalfangstmuseet tidligere. Stor laks, natur, historie, mennesker og ikke minst miljøutfordringene er blant temaer han inkluderer i denne fotografiske reisen.

13.00: Foredrag

Langs Lågen

Å fiske handler om mer enn å fange fisk

ved Morten Harangen

39 år gamle Morten Harangen har vokst opp ved Lågen og har fisket i hele sitt liv. Han liker å utvide horisonten og har tatt med stang og kamera til land som Island, Skottland, Frankrike, Georgia, USA og Bahamas. Det har resultert i en lang rekke artikler og foredrag. Det er imidlertid Lardal og Lågen som ligger hans hjerte nærmest, ikke bare på grunn av laksen, men også fordi det knyttes en lang og spennende historie til vassdraget, naturen og dyrelivet som omgir elva, menneskene som bor der og forvaltningsutfordringene vi står overfor. Å fiske handler definitivt om mer enn å fange fisk. Det handler om verdier og livskvalitet, og i dette foredraget ønsker Harangen å formidle nettopp det.

Bildetekst:

Flott Lågalaks  Foto: Bjarnulf Helgeland


 

Vestfoldmuseene ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009,  ved sammenslåingen av museer og arkiv i Vestfold. Vestfoldmuseene eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune med 68 ansatte fordelt på de ulike avdelingene. Vestfoldmuseene har eget styre, og selskapets øverste myndighet er representantskapet. 

Selskapet har driftsansvar for enhetene; Museene i Nordre Vestfold (Berger museum, Aluminiummuseet og Jernverket Eidsfoss), Midgard historisk senter, Slottsfjellsmuseet, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Hvalfangstmuseet, Larvik museum, Vestfoldarkivet med fellestjenesten Samlingsforvaltningen og Munchs hus.