TINE SA

Langsiktig tilpasning av industrien

Pressemelding   •   apr 26, 2016 15:00 CEST

En rapport viser at TINE kan redusere de årlige kostnadene med 70 mill. kroner ved å optimalisere industrien. Etter en intern høring og drøfting går saken til endelig beslutning i konsernstyret, mest sannsynlig før sommeren.

En omfattende utredning er gjennomført hvor TINE har sett på den mest sannsynlige utviklingen i innenlands salg av meieriprodukter, utviklingen i melkeproduksjonen fremover og industriell produksjonskapasitet. En viktig faktor i utredningen er en eventuell fremtidig utfasing av eksportproduksjonen av Jarlsberg. Som kjent har Stortinget vedtatt å fase ut eksportstøtten innen 2020.

Flere år før endringene gjennomføres

Rapporten peker på en langsiktig produksjonsstruktur og det vil ta 3-5 år før endringene gjennomføres. Alle endringene vil ikke være gjennomført før 2020/2021 etter at Jarlsbergproduksjonen for eksport er avviklet.

Kan redusere årlige kostnader med 70 millioner

En rekke alternativer er vurdert. Det mest lønnsomme alternativet betyr at TINE kan redusere de årlige kostnadene med 70 millioner kroner ved å tilpasse industrikapasiteten og optimalisere produksjonen.

- Endring i innenlands etterspørsel og bortfall av eksportsubsidier gjør at vi må tilpasse industrien vår. I dette ligger det også muligheter for å oppnå en forbedret effektivitet og fleksibilitet på hvitost og andre berørte produktgrupper, også brunost. Med stadig økende konkurranse, ikke minst fra import, er det viktig at TINE driver en mest mulig effektiv industri, sier konserndirektør produksjon, Per Ivar Berg.

Om denne endringa skulle bli vedtatt vil det bety:

  • Meieriet på Elnesvågen bygges om til produksjon av skorpefri hvitost i blokk og småostproduksjon for innenlandsmarkedet.
  • Småostproduksjonen på Ørsta flyttes til Elnesvågen.
  • Brunostproduksjonen på Elnesvågen flyttes til Byrkjelo.
  • Brunostproduksjonen på Ørsta flyttes til Lom & Skjåk og Byrkjelo.
  • Hvitostproduksjonen på Ørsta avvikles.
  • Meieriet på Voss legges ned, produksjonen av hvitost flyttes til Jæren og Byrkjelo.
  • Samling av all kremostproduksjonen i TINE og nedlegging av ett av meieriene i Hardanger eller Ørsta, men det foreligger ikke anbefaling om hvilket.

70 årsverk mindre

Om styret vedtar å legge ned to meierier vil det bli behov for ca. 70 årsverk mindre enn i dag, inkludert utfasing av Jarlsbergproduksjonen for eksport.

- TINE skal ta vare på alle som blir berørt av disse endringene gjennom de omstillingsretningslinjene vi har. Jeg har stor forståelse for at mange av våre medarbeidere nå vil føle usikkerhet i forhold til fremtidig jobb, men vi skal ta oss av hver enkelt medarbeider for å skape mest mulig trygghet og dette har vi gjort mange ganger før med godt resultat, sier Berg.

I tillegg til økonomiske beregninger er det gjennomført risikovurderinger, arbeidsmiljøundersøkelser og beregnet miljøeffekt (CO2-utslipp).

Mer informasjon?

Kontakt TINE Pressevakt, tlf. 48230994.

TINE er en ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge. 12 500 bønder på 10 000 gårdsbruk er fundamentet for TINEs forretningsdrift.  Hver dag lager vi produkter med lidenskap og kjærlighet til tradisjoner bygget gjennom mange år på en rekke meierier i landet vårt.