Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Lansering av LHBT-senteret, nasjonalt kunnskapssenter for seksuell orientering og kjønnsidentitet

Pressemelding   •   nov 21, 2011 12:30 CET

Historisk dag: Nå blir kunnskap om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) et statlig fagfelt med et eget nasjonalt ekspertsenter. Dette skal feires med en storslått lansering i Nasjonalgalleriet.

Statsråd Audun Lysbakken vil selv holde åpningstalen når startskuddet går for LHBT-senteret – Nasjonalt kunnskapssenter for seksuell orientering og kjønnsidentitet. Kim Friele kaller lanseringen en homohistorisk dag, og Esben Esther Pirelli Benestad og Oslo Fagottkor kaster glans over begivenheten sammen med en rekke andre lhbt-personligheter.

Ressurssenteret er lagt til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som stadig får flere oppgaver innen inkludering og likestilling. Senteret skal samle og dele kunnskap om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. I 2011 er det utlyst forskningsprosjekter om blant annet dobbeltdiskriminering av lhbt- personer med nedsatt funksjonsevne og to levekårsundersøkelser. Den ene er en nasjonal undersøkelse om lesbiske, homofile og bifile, og den andre er den første større undersøkelsen om livssituasjonen til transpersoner i Norge.

Hanne Grasmo er prosjektleder for senteret. Med seg på laget har hun levekårs- og homoforskerne Bjørn Lescher-Nuland og Hans Wiggo Kristiansen. Regjeringens handlingsplan «Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012» er bakgrunnen for etableringen. Et av målene for senteret er at alle skal oppleve offentlige tjenester som inkluderende og relevante, uavhengig av sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. LHBT-senteret skal være en pådriver og bidra til kompetanseheving på tvers av alle sektorer.

Tid og sted: Torsdag 24. november kl. 12.00 -14.00. Lunsj fra Den franske sal inkludert i mottakelsen i Auditoriet på Nasjonalgalleriet.

Presse som ønsker å være til stede må melde seg på i forkant. Vi har begrensede plasser under lanseringen.

Charlotte Lundgren
Tlf: 92422209
E-post: charlotte.lundgren@bufdir.no

Pressekontakt:

For statsråd Audun Lysbakken
Henrik Mevold (kommunikasjonsrådgiver)
91 78 83 85 / 22 24 24 07
E-post: Henrik.Mevold@bld.dep.no

Departementets pressetelefon
97 77 36 34

Prosjektleder LHBT-senteret
Hanne Grasmo
46 61 51 85
E-post: Hanne.Grasmo@bufdir.no 

 

Lenker

Vedlegg