Human Solutions AS

LANSERING AV SENSASJONELL BOK SOM KAN REDDE LIV

Pressemelding   •   feb 02, 2010 09:41 CET

Boken Secret of Health presenterer metoder utenfor det ordinære helsevesenet som har vist seg å ha større effekt på sykdom og plager enn det medisinering og tradisjonell behandling har. En av metodene er frisktrening.
Om legen min benytter seg av tradisjonelle metoder er det urovekkende stor sjanse for å stille feil diagnose (eller ikke finne noen). Ved å ta i bruk metodene som boken omtaler, mer enn dobles min fastleges mulighet for rett diagnose, og dette vil være med på å redde liv.

Fastlegen sa at sykdommen var ”kronisk og uhelbredelig”. Forfatteren av Secret of Health brukte 20 minutter på å hjelpe personen til å gjøre seg frisk. Dette sparte staten for ca. kroner 6 millioner i fremtidige trygdeutbetalinger på bare en person.

Helsemyndighetene er enig med oss!
Norges helseminister utgav i mars 2009 Aktivitetshåndboken, der han oppfordret landets leger til å redusere medisinbruken og heller skrive ut resept på fysisk trening som behandling. Spørsmålet blir da hvorfor det fortsatt medisineres i stor stil, når vi vet, og mange leger også innrømmer, at feilmedisinering og/ eller overforbruk av medisin reduserer folks helsetilstand og tar livet av tusenvis av mennesker hvert år. Kunnskapen som presenteres i Secret of Health har allerede gjort og vil også i fremtiden gjøre folk friskere fra en rekke sykdommer og plager. Les våre vedlagte historier fra virkeligheten.

Boken oppfordrer våre fastleger og sykehusleger til å være åpne for ny kunnskap der deres egne metoder kommer til kort. Flere og flere leger i utlandet har allerede tatt i bruk moderne, databaserte diagnoseverktøy i sin praksis. Når skjer dette i Norge? Les mer om apparatene og de andre metodene i boken eller på www.secret-of-health.no
Boken lanseres den 01.02-2010.

Ytterligere informasjon Human Solutions AS Pressekontakt Tlf.: 45809047 www.secret-of-health.no presse@secret-of-health.no