Kronprinsparets Fond

LANSERING: Nytt verktøy for måling av verdien av sosialt entreprenørskap

Pressemelding   •   mai 24, 2017 15:17 CEST

Kronprinsparets Fond og DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) lanserer et nytt verktøy for måling av verdien av sosialt entreprenørskap onsdag 31.mai kl. 09-11.

Fagmiljøer rundt sosiale entreprenører over hele verden debatterer hvordan og hvorfor man skal måle nytteverdien av sosialt entreprenørskap. DNV GL har sammen med Kronprinsparets Fond utviklet en modell for måling av samfunnsnytte, og denne er nå brukt på Fondets prosjekter.

Modellen tar utgangspunkt i brukernes egen opplevelse, og bidrar med verdifull informasjon i prosjektene. Et digitalt dashboard gir god oversikt, løpende styringsinformasjon og mulighet for å gå inn i detaljer.

Samtidig presenteres ferske beregninger av effekten av det sosiale entreprenørskapet i prosjektene UngInvest AIB, VIBRO og Trivselsleder og i Fondets alumniprosjekter Pøbelprosjektet og Kjør for livet. Analysen dokumenterer både samfunnsøkonomiske og brukernes opplevde effekter av å være deltaker i prosjektene.

Deres kongelige høyheter Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit vil være tilstede.

Presseakkreditering innen 30.mai kl. 10.00 til Kronprinsparets Fond v/Tonje G. Apeland, tonje@kppfond.no, tlf 90 50 60 20.

Påmelding her: Gratis adgang (OBS! Begrenset antall plasser).

Kronprinsparets Fond er et annerledes Fond som skal bidra til at ungdom i Norge har et godt liv, at det blir færre som faller «utenfor», at ungdom tar i bruk egne ressurser - og at deres drømmer går i oppfyllelse. Dette gjør vi gjennom tett samarbeid med sosiale entreprenører: Trivselsleder (aktivitet og inkludering), Lærervikaren (undervisningsopplegg for vikartimer), UngInvest AIB (gjennomføring av vgs) og VIBRO (samfunnsengasjert ungdom som jobber for og med ungdom). Kort fortalt handler det om å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.

En analyse av samfunnsnytten for ungdomsprosjektene i Kronprinsparets Fond viser en besparelse for samfunnet på 2,7 milliarder kroner (DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, april 2014).