Statistisk sentralbyrå SSB

Lastebilundersøkelsen, 3. kvartal 2009

Pressemelding   •   feb 23, 2010 10:07 CET

Mindre egentransport

Innenlands godstransport med lastebil viste nedgang også i 3. kvartal 2009, sammenliknet med samme kvartal året før. Biler i egentransport stod i hovedsak for nedgangen. Transportarbeidet med biler i leietransport økte imidlertid svakt sammenliknet med 3. kvartal 2008.

Norske lastebiler i egentransport kjørte 46 millioner kilometer kortere i 3. kvartal 2009 enn i samme kvartal 2008. Det er en nedgang på 25 prosent. Fraktet godsmengde gikk ned med 5,8 millioner tonn eller nesten 19 prosent. Det ble utført et transportarbeid på 853 millioner tonnkilometer, en
nedgang på i underkant av 43 prosent i forhold til samme periode året før.

Biler i innenlands leietransport derimot, hadde kun en liten nedgang i transportmengden sammenliknet med 3. kvartal 2008. Transportarbeidet gikk imidlertid opp med 5 prosent, mens kjørte kilometer økte med 1 prosent.

Nedgang totalt
Totalt ble det fraktet 64 millioner tonn gods og utført et transportarbeid på nesten 3,9 milliarder tonnkilometer med norske lastebiler innenlands i 3. kvartal 2009. Det er en nedgang på 11 prosent for både godsmengde og transportarbeid. På transporter utenlands ble det fraktet 1,4 millioner
tonn gods og utført et transportarbeid på 869 millioner tonnkilometer, en nedgang på henholdsvis 17,6 og 16,6 prosent.


http://www.ssb.no/lbunasj/