Fiskeri- og kystdepartementet

Lav antibiotikabruk i norsk havbruk

Pressemelding   •   nov 22, 2011 10:35 CET

På den europeiske antibiotikadagen meldes det om at god helsestatus i havbruk bidrar til lavt anitbiotikaforbruk. Fra slutten av 90-tallet har bruken av antibiotika i produksjonen av oppdrettsfisk vært relativ stabilt svært lav, til tross for en fordobling av oppdrettsproduksjonen.

Antibiotika er et nyttig og effektivt hjelpemiddel for å behandle infeksjonssykdommer både i human- og veterinærmedisin, men det er også en utfordring at det er nær sammenheng mellom bruk av antibiotika og utvikling av resistente bakterier. For tydelig å vise at vi må være bevisste i vår bruk av antibiotika for å unngå resistensutvikling, markerer Norge og mange andre europeiske land den europeiske antibiotikadagen.

Norsk fiskeoppdrett hadde på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet problemer med bakterieinfeksjoner som krevde gjentatte antibiotikabehandlinger. Oppdrettsnæringa kunne ikke utvikle seg videre på denne måten. Med stor innsats fra oppdrettere, forskere, vaksineutviklere og myndigheter, er antibiotikabruken innen fiskeoppdrett redusert fra et uakseptabelt nivå tidlig på 90-tallet og til et svært lavt forbruk i hele perioden fra slutten av 90-tallet og fram til i dag.

For å forebygge utbrudd av sykdommer hos oppdrettsfisk som medfører bruk av antibiotika har myndighetene igangsatt en rekke effektive tiltak:

 • Oppdrettslaksen  vaksineres mot de viktigste bakterieinfeksjonene før de
  settes ut i sjøen.
 • Myndighetenes regelverk og næringas egne driftsopplegg bidrar tilredusert risiko for sykdomsutbrudd og smittespredning.
 • Antibiotika kan bare brukes etter resept fra veterinær eller
  fiskehelsebiolog.
 • Det gjennomføres rutinemessig kontroll for mulige rester av antibiotika i anlegg der
  fisken har blitt medisinert.
 • All bruk av antibiotika og andre medisiner til oppdrettsfisk rapporteres til
  myndighetene.

I 2010 ble det solgt ca. 55 tonn antibiotika. Av dette ble 88 % brukt til behandling av mennesker, 11 % til behandling av landdyr, mens 1 % ble brukt til behandling av oppdrettsfisk. Kjøttproduksjonen var i 2009 320 000 tonn mens produksjonen av oppdrettsfisk samme året var 800 000 tonn.

Kontaktperson:Avdelingsdirektør Yngve Torgersen 901 43 951