Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Lav grunnvannstand kan true vannforsyningen

Pressemelding   •   feb 15, 2010 11:15 CET

Mange steder langs kysten fra Nordland til Sørlandet er det registrert den laveste grunnvannstand på 30 år for februar måned. Det kan bety at gårdsbruk og husstander som forsynes fra brønner, kan miste vannforsyningen utover vinteren.

Det er spesielt området fra Nordland til Agder-fylkene som er mest utsatt. Fana i Bergen er ett av områdene der grunnvannstanden ikke har vært lavere på 30 år.
På Østlandet og i deler av Nord-Norge er grunnvannstanden mer normal selv om det finnes enkelte lokale unntak i Troms og Finnmark hvor grunnvannsstanden er lav.
Årsaken til den lave grunnvannstanden er den tørre høsten kombinert med en tidlig og kald vinter. Nedbøren som vanligvis kommer som regn, er kommet som snø.
Mildvær, som både tiner tele og snø,  og regn er nødvendig for å hindre at grunnvannsnivået fortsetter å synke utover vinteren. Grunne brønner, kilder som forsyner enkelthusstander og gårdsbruk kan i regioner med svært lav grunnvannsstand miste vannforsyningen utover vinteren. Vannverk nær vassdrag og i tilknytning til større grunnvannsmagasiner er mindre sårbare.
NVE oppfordrer berørte myndigheter og brønneiere til å følge nøye med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin utover vinteren. Tiltak for å begrense vannforbruket, eventuelt alternative vannforsyningskilder, bør vurderes.
Storforbrukere av vann som har egen vannforsyning, for eksempel større gårdsbruk og settefiskeanlegg, bør særlig vurdere å ta forholdsregler.
Mer informasjon på www.nve.no
Kontaktpersoner
Avdelingsdirektør Morten Johnsrud, tlf. 22 95 92 02, mobil 93 04 03 40
Senioringeniør Hervé Colleuille, tlf. 22 95 94 39