Klima- og forurensningsdirektoratet

Lavere utslipp i kommunene i 2009

Pressemelding   •   feb 22, 2011 09:13 CET

Klimagassutslippene gikk ned i godt over 300 av landets 430 kommuner fra 2008 til 2009. Den samlede utslippsreduksjonen i kommunene var 6 prosent.

Utslippene fra veitrafikken gikk ned 3 prosent, mens industriutslippene ble redusert med hele 17 prosent.

Kommunenes samlede utslipp av klimagasser var 36,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2009. Det er en nedgang på 2,3 millioner tonn fra året før. Selv om de fleste kommunene fikk reduserte utslipp, var ikke reduksjonen jevnt fordelt. De ti kommunene med størst utslippreduksjon (Hammerfest, Karmøy, Porsgrunn, Sunndal, Meløy, Lenvik, Kvinnherad, Sørfold, Hemne og Kvam) hadde i sum en utslippsreduksjon som tilsvarte den samlede reduksjonen i alle kommunene. I landets resterende 420 kommuner var det derfor samlet sett ingen endring fra 2008.

Den norske utslippsstatistikken er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).