Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Lavt kraftforbruk i 2009

Pressemelding   •   feb 12, 2010 15:35 CET

Det samlede norske forbruket av elektrisk kraft var 121,5 TWh i 2009. Det er en nedgang på 7,3 TWh fra 2008. Nedgangen skyldes først og fremst at forbruket i kraftkrevende industri falt fra 33,1 TWh i 2008 til 26,8 TWh i 2009.
Det samlede kraftforbruket i Norge, Sverige, Danmark og Finland var 370,9 TWh i 2009. Det er en reduksjon på 20,3 TWh fra 2008. Det er først og fremst finanskrisen og lavere økonomisk aktivitetsnivå i næringslivet som ligger bak det kraftige fallet i kraftforbruk.

Finanskrisen gjør også brenselkostnadene for kraftverk som bruker kull, olje og gass har blitt kraftig redusert. Kraftprisene har imidlertid falt mindre enn brenselprisene, og økte igjen fra 3. til 4. kvartal. Likevel var kraftprisene i fjerde kvartal om lag 30 prosent lavere enn i samme kvartal i 2008.

- Det er i første rekke lav svensk kjernekraftproduksjon og tørt og kaldt vær mot slutten av året som har bidratt til å dempe fallet i kraftprisene, sier avdelingsdirektør Marit L. Fossdal i NVE.

Korrigert til normale temperaturer er forbruksnedgangen 8,9 TWh fra 2008 til 2009. I fjerde kvartal 2009 var det norske kraftforbruket 35,2 TWh, en reduksjon på 1,1 prosent fra året før.

Selv om fjerde kvartal hadde omtrent normale temperaturer, var det likevel kaldere enn i tilsvarende kvartal i 2008. I perioden før jul var det kaldt vær over hele Norge, og børsprisen for elektrisk kraft i Midt- og Nord-Norge var nær 12 kr/kWh to timer torsdag 17. desember. Det er høyeste timespris på elektrisk kraft registrert i noen del av Norge noen gang. Fredag 18. desember, mellom kl 8 og 9 om morgenen, ble det satt ny produksjonsrekord i Norge med 25 266 MW i timen.

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Marit L. Fossdal, tlf. 22959353
Seksjonssjef Tor Arnt Johnsen, tlf. 22959149
Lenker
http://www.nve.no