Norges Helsehøyskole

Lederskifte ved Norges Helsehøyskole

Pressemelding   •   des 05, 2013 12:30 CET

Førstelektor Hege Ulveland er konstituert dekan frem til ny dekan er tilsatt.

Hun vil fortsette som instituttleder ved institutt for fysisk aktivitet, ernæring og folkehelse ved siden av jobben som dekan.

Om førstelektor Hege Ulveland;

Hege har en master i klinisk ernæring fra Universitetet i Oslo (2007), samt kurs i pedagogisk basiskompetanse fra Høyskolen i Oslo og Akershus (2012).

Fra 2008 til 2012 jobbet Hege som høyskolelektor og studieleder i ernæring ved Atlantis Medisinske Høgskole, og hun var sentral i oppbyggingen og videreutviklingen av høyskolens bachelorgrad i ernæring. Fra mai 2012 har Hege jobbet som instituttleder ved institutt for fysisk aktivitet, ernæring og folkehelse ved Norges Helsehøyskole. Hege har publisert i tre internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter innenfor temaene vurdering av kroppssammensetning og livskvalitet/underernæring ved kreftsykdom. I 2013 ble hun kommisjonsvurdert til førstelektor.

Prosessen med å finne ny dekan er allerede igangsatt.

Tidligere dekan Ole Petter Hjelle vil bruke mer tid på forskning og undervisning og fratrer etter eget ønske sin stilling som dekan ved Norges Helsehøyskole. Han fortsetter som faglig ansatt ved fakultetet

Norges Helsehøyskole er et fakultet i Høyskolen Campus Kristiania. Denne er organisert som en stiftelse og tilbyr høyskole-og fagskolestudier, i tillegg til studier og kurs på ulike utdanningsnivåer. Stiftelsen ble etablert av grunnleggeren Ernst G. Mortensen i 1914, og han hadde som visjon å tilby utdanning til mennesker på tvers av økonomiske, sosiale, kulturelle og geografiske barrierer som ellers stengte veien for mange mennesker. Siden starten har mer enn tre millioner mennesker tatt utdanning gjennom stiftelsen. I dag består Høyskolen Campus Kristiania av fakultetene Norges Helsehøyskole, Markedshøyskolen og Norges Kreative Høyskole samt avdelingene NKS Nettstudier og Aktiv Læring.

Å være en del av Høyskolen Campus Kristiania betyr blant annet at du gjennom Studentunionens aktiviteter har muligheten til å skaffe deg et kontaktnett med studenter fra ulike typer studier og fagmiljøer. Dette er et kontaktnett du kan dra nytte av senere i livet. Å være en nisjehøyskole innenfor en større høyskolevirksomhet, betyr også at vi kan trekke inn kvalifiserte gjesteforelesere fra andre deler av virksomheten.