Mattilsynet gammel

Legemidler til dyr – mer liberalt og enklere regelverk

Pressemelding   •   feb 12, 2010 08:55 CET

EU har fastsatt mer liberale prosedyrer for å vurdere og fastsette grenseverdier (MRL) for legemidler til matproduserende dyr. Formålet med de nye prosedyrene er å øke utvalget av godkjente legemidler til dyr og dermed bidra til bedre dyrehelse og dyrevelferd. Endringene skal også bidra til et enklere regelverk.

En viktig endring er at avgjørelser om grenseverdier i Codex Alimentarius skal gjennomføres uten nærmere vurdering i EU.

De nye prosedyrene er fastsatt i forordning (EF) nr. 470/2009 som erstatter forordning (EØF) nr. 2377/90. Stoffer med og uten grenseverdier er samlet og listeført i forordning (EF) nr. 37/2010 som erstatter alle forordningene om grenseverdier som er fastsatt med hjemmel i den gamle prosedyreforordningen.

De nye forordningene skal gjennomføres som norske forskrifter så snart de blir tatt inn i EØS-avtalen. Mattilsynet tar sikte på å fastsette en ny gjennomføringsforskrift som erstatter forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Bortsett fra at flere stoffer vil bli lovlige til matproduserende dyr, vil gjennomføringen av forordningene ikke endre den norske rettstilstanden på området. Arbeidet med grenseverdier i Codex Alimentarius blir imidlertid viktigere for Norge nå som avgjørelsene fra Codex skal gjennomføres direkte i EU.

Mattilsynet vurderer å samle og forenkle reglene om grenseverdier og annet regelverk om bruk av legemidler til dyr.

Kontaktperson i Mattilsynet:
Seniorrådgiver Bjørnar Stavenes, seksjon for dyrevelferd og fiskehelse
Tlf 23 21 65 11

Last ned: