Acta Holding ASA

Lehman Brothers obligasjoner

Pressemelding   •   nov 02, 2010 09:51 CET

I forbindelse med saken som involverer i overkant av 400 misfornøyde investorer
i , har investorer levert inn søksmål, som er
mottatt av Acta Kapitalforvaltning i ettermiddag, mot arrangerende svensk bank
og Acta Kapitalforvaltning. I overkant av 400 søksmål er ventet fra disse
investorene.

Investorene bestrider plikten til å tilbakebetale lånene til banken og i
tilfelle dette ikke fører frem, vil de vende seg mot Acta Kapitalforvaltning som
rådgiver. Acta Kapitalforvaltning anser risikoen knyttet til disse søksmålene
for å være relativt begrenset da selskapet kun er ansvarlig for rådgivningen, og
denne er gitt på individuelt grunnlag. Denne vurderingen støttes også av
Allmänna reklamationsnämden (ARN) som har kommet frem til at Acta
Kapitalforvaltning ikke er erstatningspliktig overfor investorene. Acta
Kapitalforvaltning forventer at domstolene vil komme til samme konklusjon som
ARN.


Kontaktdetaljer:
Geir Inge Solberg, konsernsjef - tlf. 908 78 043
Rune Wangsmo, informasjonsdirektør - tlf. 995 41 507

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12