Fiskeridirektoratet

Leie av fartøy

Pressemelding   •   feb 12, 2010 15:48 CET

Fiskeridirektoratet region Nordland ønsker tilbud på leie av egnet fartøy for oppsynstjeneste i Lofoten vinteren 2010.

Fartøyet ønskes leid for inntil 30 døgn. De siste årene har Lofotoppsynet bare vært satt for Røst. Inngåelse av leiekontrakt og lengde på leieperiode vil bli vurdert ved setting av Lofotoppsynet.

Fartøyet må være godt utrustet og ha skipper/maskinist/kokk og lugarplass for to personer fra oppsynet. Fartøyet må ha godkjenning for operasjoner i Lofoten oppsynsområde og være over 15 meter.

Spesifikasjon av fartøy (sertifikat, utstyr, innredning, fart etc.) og prisforlangende per døgn basert på fri bunkers og smøreolje bes sendt innen 1.mars til:

Fiskeiridirektoratet
Postboks 185 Sentrum
5804 Bergen