FINN.no

Leiemarkedet: Høyest prisvekst i Stavanger og Tromsø

Pressemelding   •   aug 08, 2013 13:44 CEST

I Stavanger og Tromsø steg leieprisene på hybler og leiligheter med mellom 7 % og 11 % første halvår, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Dyrest er det i Oslo og Stavanger.

Det viser statistikk over leieprisene i de største byene. Rapporten er basert på tall fra FINN, er utarbeidet av Opinion og viser annonsert leiepris på hybler og leiligheter på FINN.

Oversikten viser videre at det er dyrest å leie bolig i Oslo og Stavanger. Prisnivået i disse byene er nå nesten identisk, dersom man tar utgangspunkt i ulike leilighetsstørrelser (hybler, ettroms, toroms, treroms og fireroms).

I disse byene må man ut med rundt 7100 kroner i snitt for en hybel, 8700 kroner for en ettroms og 11.100 kroner for en toroms.

Kraftigst prisvekst i Stavanger og Tromsø – lavest i Oslo og Kristiansand
Men Stavanger og Tromsø har hatt en langt kraftigere prisvekst enn hovedstaden. Mens leieprisene på hybler økte med 1 % i hovedstaden, økte de med 11 % i Stavanger første halvår, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Videre økte ett- og toromsprisene med henholdsvis 2 % og 3 % i Oslo, mot 10 % og 9 % i Stavanger. I Tromsø koster det 8 % mer for en hybel eller ettroms, og 7 % mer for en toroms enn i 2012.

Det betyr at man betaler 815 kroner mer for en ettroms i Stavanger i år enn det som var tilfelle i fjor.

Dersom vi går lenger tilbake i tid, og sammenligner tallene for første halvår 2013 med samme periode i 2011, kommer det frem at Stavanger og Tromsø har hatt en prisvekst på mellom 17 % og 22 % på to år. Oslo ligger på mellom 7 % og 11 %.

Oslo er byen med lavest prisvekst, mens Kristiansand er den eneste byen hvor det er blitt noe rimeligere å leie bolig.

Leieboerforeningen: – Ikke et voldsomt antall objekter
– Før lå alltid Oslo på toppen av prisstatistikken. De siste årene har Stavanger tatt igjen hovedstaden når det gjelder leiepriser, og nivået er nå likt. Stavanger er en populær studentby, i tillegg til at større virksomheter innen olje og gass har kontor der. Tilflyttende studenter og ansatte trenger bolig, samtidig som det ikke er et voldsomt antall objekter å velge blant. Dette kan bidra til prisøkningen, sier Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen.

– Tromsø har på sin side et underutviklet leiemarked, hvor tilbudet av boliger er svært lite sammenlignet med etterspørselen. Når det gjelder Kristiansand har kommunen vært veldig flinke til å bygge nye boliger, noe som kanskje påvirker prisnivået, sier Aasen.

Han har følgende råd til studenter på desperat boligjakt:

– Ha is i magen. Det løser seg som regel alltid. Ofte kan det lønne seg å være flere som går sammen om å leie bolig. Dessuten er det smart å unngå de mest populære områdene, og heller ha litt lengre reisevei, men betale mindre, sier han.

Betydelig annonsevekst
Fra og med januar til og med juni ble det lagt ut 46.846 leieboligannonser på FINN – en økning på 29 % mot først halvår 2012.

Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør i FINN eiendom, mener at økt interesse for å eie sekundærbolig kan ha bidratt til annonseveksten.

– Tall fra Skattedirektoratet viser at det er stadig flere som eier en bolig nummer to, spesielt i byene. Det at folk investerer i bolig for å leie ut påvirker tilbudet av leieobjekter. I tillegg lagde vi en egen kategori på hybler og bofellesskap i fjor, noe som har bidratt til økt annonseinngang, sier han.

– Hvis vi sammenligner leieprisene på leiligheter med prisene på leiligheter til salgs, ligger Oslo og Stavanger på topp i begge statistikkene. Vekstkurvene ser imidlertid litt forskjellige ut. Blant de største byene har Tromsø den største prisøkningen på leiligheter til salgs hittil i år, mens Stavanger Kristiansand har den laveste prisutviklingen, sier Høvås.

Bilde: Skjermdump fra FINN. 2-roms på Frogner til utleie: https://www.finn.no/finn/realestate/lettings/object?finnkode=43205784

Om rapporten
Utarbeidet av Opinion med tall fra FINN. Viser utviklingen i leieprisene på leiligheter, basert på annonsert pris på FINN. Kvartalsrapport. Alle typer leiligheter er inkludert i tallene, samt hybler. I tillegg er det gjort en segmentering på ettroms, toroms, osv., og priser i større byer. Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Kristiansand er med.