Veidekke ASA

Lerum og Veidekke skal utvikle fabrikk og bustadar saman

Pressemelding   •   feb 18, 2013 09:31 CET

Lerum og Veidekke har inngått ein avtale om saman å utvikle Lerum sine eigedommar i Sogndal og på Kaupanger. Lerum ønskjer å bygge ut anlegget på Kaupanger og samle produksjonen der. Dersom dette let seg gjere, vil fabrikken i Sogndal bli erstatta med bustadar. Det er Veidekke si avdeling i Sogndal som skal stå for bygginga.

- Vi har hatt eit ønskje om å samlokalisere all vår produksjon i lengre tid, men det er først no når vi har fått med oss Veidekke, at vi ser at dette kan bli ein realitet. Det er viktig for Lerum og vår konkurransekraft at vi klarar å samle all aktivitet på ein stad. Men ein føresetnad for satsinga vår er at oppgraderinga av fabrikken på Kaupanger og flyttinga av administrasjon og syltetøyproduksjonen vert finansiert ved sal av fabrikktomta i Sogndal til Veidekke, seier administrerande direktør Trine Lerum Hjellhaug i Lerum.

Dei neste månadane skal partane samarbeide tett for å komme fram til eit endeleg beslutnings­grunnlag. I denne perioden skal det utarbeidast løysingar på tekniske og økonomiske utfordringar både på Kaupanger og i Sogndal.

Mange omsyn skal takast, for eksempel til naboar og eksisterande busetnad, og til planane om fjordstien i det aktuelle området i Sogndal. I tillegg skal prosjektet tilpassast utviklinga av Sogndal som regionssenter.

- Vi ser fram til å samarbeide med Lerum igjen. Dette er eit utfordrande prosjekt der vi jobbar for at fabrikken på Kaupanger blir rusta opp og at vi riv den gamle fabrikken på kaia i Sogndal. Det er Veidekke si eigedomsverksemd som skal kjøpe tomta og stå for utviklinga av det som skal bli moderne og attraktive bustadar ved fjorden i Sogndal sentrum, seier distriktsleiar Rune Karlsen i Veidekke Sogndal.

Prosjektet har også en egen nettside: www.lerumfjora.no

For meir informasjon kontakt:

Distriktsleiar Rune Karlsen i Veidekke Entreprenør, tlf 97 06 52 43, rune.karlsen@veidekke.no

Prosjektleiar Ragnhild Forslund i Veidekke Eiendom, tlf 90 78 17 86, ragnhild.forslund@veidekke.no

Adm. dir. Trine Lerum Hjellhaug i Lerum Fabrikker AS, tlf 97 54 50 91, trine.lerum.hjellhaug@lerum.no

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.