Norsk Sykepleierforbund

Likelønnsmelding uten lønn

Pressemelding   •   nov 29, 2010 08:54 CET

- Lysbakken foreslår viktige likestillingspolitiske grep i likelønnsmeldinga, men innrømmer selv at dette kun kan påvirke 20 prosent av det totale likelønnsgapet over tid. Resten av likelønnsgapet handler om lønn, noe Likelønnsmeldinga ikke går inn på, oppsummerer forbundsleder i Sykepleierforbundet Lisbeth Normann

Kvinner tjener 85 øre for hver krone en mann tjener. For kvinner med høgskoleutdanning er gapet enda større. Her tjener kvinner 79 øre for hver krone en mann tjener.

I dag la Barne-, likestillings- og integreringsminister Audun Lysbakken frem likelønnsmeldinga. Det er regjeringas oppfølging av Likelønnskommisjon (2007) som ble ledet av Anne Enger. Kommisjonen ble varslet opprettet i den første Soria Moria-erklæringen (2005) etter press fra en rekke fagorganisasjoner, blant annet NSF.

- Politikken henger ikke sammen når lønn ikke er med i meldinga. Det er en klar sammenheng mellom skjevfordelingen av permisjonstiden mellom kjønnene og kjønnsforskjeller i inntekt - familiene fordeler permisjonstiden ut fra inntekt, fortsetter hun.

Norsk Sykepleierforbund med Normann i spissen har i en årrekke kjempet for likestilling i arbeidslivet.

- Regjeringen har alle verktøy som skal til for å løse likelønnsfloken, men vil ikke ta dem i bruk. I stedet overlates hele ansvaret til partene i arbeidslivet, hvor arbeidsgiverne kjemper med nebb og klør mot alle forslag til reell likelønn. Dette så vi sist ved årets lønnsoppgjør.

- Når regjeringen i dag varslet viktige likestillingsgrep i hjemmene, er det arbeidslivet som gjenstår – den siste store likestillingspolitiske arena, avslutter hun.

Kontaktperson(er):

Signy Svendsen Telefon:90506133 Mobil:
E-post:signy.svendsen@sykepleierforbundet.no