Kunnskapsdepartementet

Lisbet Rugtvedt går av som statssekretær

Pressemelding   •   nov 22, 2011 10:29 CET

(Statssekretær Lisbet Rugtvedt)

Etter mer en seks år som statssekretær i Kunnskapsdepartementet forlater Lisbet Rugtvedt regjeringsapparatet og går til stillingen som generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Lisbet Rugtvedt ble statssekretær da den rød-grønne regjeringen tiltrådte i oktober 2005 og har hatt denne stillingen under tre ulike statsråder fram til nå, først Øystein Djupedal, så Bård Vegar Solhjell og nå Kristin Halvorsen. Hun er dermed en av de statssekretærer som har sittet lengst i Kunnskapsdepartementet og har hele denne perioden hatt grunnopplæring, videregående opplæring og barnehager som sitt arbeidsområde.

- Jeg har vært heldig som har fått samarbeide med tre statsråder om tidlig innsats, bedre kvalitet i skolen og tettere oppfølging av elevene. I disse åra har det særlig vært gledelig at vi har nådd full barnehagedekning, fått en målbar framgang når det gjelder prestasjonene til norske skoleelever og satt i gang Ny GIV med en helt ny systematikk i arbeidet mot frafall i videregående, sier Rugtvedt.

Hun mener det er i utdanningssektoren en finner nøklene til sosial utjevning, integrering og til at ungdom kan få et grunnlag for å stå på egne ben.:  - Det har vært et stort privilegium å være statssekretær på dette området, men seks år er lang tid i en slik jobb, sier Lisbet Rugtvedt.

Det er ennå ikke avklart når Lisbet Rugtvedt fratrer og går over i ny stilling.