Nyhetstips

Litteraturbruket ved Norsk Forfattersentrum lanserer unikt litteraturprosjekt:

Pressemelding   •   sep 01, 2010 12:05 CEST

I løpet av skoleåret 2010 / 2011, over en periode på minimum seks måneder, skal seks forfattere samarbeide tett med seks ulike videregående skoler. Tema for samarbeidet er norsk språk og litteratur – i videst mulig forstand. Prosjektet har fått tittelen ”Forfatter og skolen”.
Skolen gis mulighet til å bruke forfatteren i mange ulike sammenhenger; alt fra norskundervisningen (det åpenbare) til egne, spesifikke prosjekter.
Forfatteren får mulighet til både å bli kjent med skolelivet og ungdom på nært hold, og kan (hvis ønskelig) bruke samarbeidet og den kunnskapen han/hun får av det som grunnlag for annen aktivitet (research til egne prosjekter, forberedelser til framtidige skolebesøk, etc).
Vi ønsker at skolen og forfatteren selv skal sette rammene for samarbeidet, med Litteraturbruket som en aktiv tredjepart.
Både forfatterne og skolene er så ulike som mulig, og dekker hele landet, ulike genrer, stor og liten skole, begge kjønn, alder, etc.
Forfatterne og skolene er listet under.
Forfatterne har i løpet av våren 2010 vært i kontakt med sine respektive skoler, og sammen har de utarbeidet hver sin prosjektbeskrivelse for samarbeidet. De favner allerede svært vidt - her er noen momenter:
Skrivekurs hvor elevene skriver og analyserer dikt de har skrevet, og forfatteren holder foredrag om diktskriving
Et opplegg som strekker seg fra høsten til den årlige litteraturuken skolen er involvert i ved påsketider
Minst en klasse blant yrkesfagelevene får tilbud om et lese- og skrivestimulerende kurs (for eksempel bruke tekniske fagord til å lage dikt). Målet er å lage en del visuelle dikt som kan henges opp på skolen til litteraturuke på våren
Tekster fra skrivekurs brukes som utgangspunkt for filmmanus som medielinjen kan være med å lage filmer og diktvideoer av
Diktlesing for publikum på et utested eller lignende hvor både elevene og forfatteren leser
Tegneserie- og tegnnefilmkurs i storyboard, el. tegneseriestriper med tekst. Elevene kan bruke mobilkamera til å illustrere
Sangtekst / gjendiktning; elevene presenterer en sangtekst på engelsk, som skal gjendiktes, og de lager egne sangtekster
Ulike typer skriveverksted, novelleskriving, tilpasset de ulike elevgruppene og deres hverdag
Målet for samarbeidet er å tilby elevene en kreativ innfallsvinkel i en presset skolehverdag, å oppøve deres kritiske evner, å gi mot til å teste ut sin egen "stemme" og by på et rom hvor det ikke settes karakterer.
Å øke leselyst – og å inspirere!
Vi har ikke funnet et lignende prosjekt noe annet sted, men prosjektet Creative Partnership i England kan kanskje gi en viss idé. Programmet bruker ”kunstnere og profesjonelle innen kreative yrker i skoler i områder med store utfordringer, og på tvers av alle fag. Programmet satser på å utvikle ferdigheter hos unge og øke deres ferdigheter og motivasjon og gi dem større muligheter i fremtiden. Creative partnership har en mengde rapporter og undersøkelser som bygger opp under satsningen og viser hvordan prosjektet har hatt innvirkning på elever, kunstnere/kreative ressurspersoner, lærere, foreldre og skoler.” (sitat hjemmesiden)
Vi har ønsket at både forfattere og skoler skal være så ulike og favne så bredt som mulig. Samarbeidet skal dokumenteres – skriftlig og gjerne med lyd/bilde.
Litteraturbruket garanterer forfatteren et honorar, og kan etter søknad også gi tilskudd til elevaftner, opplesninger, bokproduksjon, etc.
For ytterligere informasjon ta kontakt med Litteraturbruket, eller kontakt forfatter og/eller skole direkte.
k. fougner
Prosjektleder Litteraturbruket
21 09 57 10
Alta vgs    
Kontaktperson        Frøydis Totland 78 44 11 00 froydis.totland@ffk.vgs.no
Forfatter   Ismet Januzai          90 69 90 49ismetjan@hotmail.com
Eilert Sundt vgs    
Kontaktperson Toril Kopperud   38 39 60 74toril.kopperud@farsund.kommune.no
ForfatterTerje Dragseth      90 97 76 74ter-drag@online.no
Elvebakken vgs    
KontaktpersonSonja Medin 23 46 73 00           sonja.medin@elvebakken.vgs.no
Forfatter  Caterina Cattaneo         90 66 44 40       caterina@tele2.no
Fosen vgs    
Kontaktperson     Trine Gran          73 19 52 00        trine.gran@stfk.no
Forfatter     Willy Ustad  41 33 11 18  wilusta@online.no
Sandsli vgs    
Kontaktperson   Anne Kari Håving 55 11 56 00              anne-kari.having@post.hfk.no
Forfatter     Gunnar Roalkvam  51 56 30 95 gunnar.roalkvam@uis.no
Vinstra vgs    
KontaktpersonNina Berge Rud     61 29 23 00 ninarudi@online.no
ForfatterHanne Ramsdal     41 68 87 15            hanneramsdal@gmail.com