Statistisk sentralbyrå SSB

Livs- og skadeforsikring, bransjestatistikk, 2008 Nedgang i erstatninger for livsforsikring

Pressemelding   •   des 22, 2009 11:11 CET

Livsforsikringsselskapene hadde en nedgang i brutto erstatninger på 6 prosent i 2008. Samtidig var brutto premieinntekter tilnærmet uendret sammenliknet med 2007. I denne perioden økte skadeforsikringsselskapenes premieinntekter med 17 prosent.

Skadeforsikringsselskapene hadde en oppgang i premieinntektene på 7,1 milliarder kroner i 2008. I samme periode vokste erstatningskostnadene med 4,7 milliarder kroner, eller 16 prosent.

Sterk oppgang i premieinntekter for skadeforsikringer

For skadeforsikringsselskapene har det vært en økning i premieinntekter fra alle private bransjer. Motorvognforsikringer, som er den største, har hatt en økning i løpet av 2008 på 14 prosent. Tilsvarende har det vært en økning i erstatningskostnadene for samtlige private bransjer. Også ved erstatninger har motorvognforsikringer hatt en oppgang på 14 prosent.

Reduserte erstatningskostnader for livsforsikringsselskapene

Livsforsikring hadde i 2008 brutto premieinntekter på til sammen 68,2 milliarder kroner. Samtidig sank erstatningsutbetalingene med 3,5 milliarder og endte på 54,1 milliarder ved utgangen av 2008.

Økte premieinntekter etter innføringen av obligatorisk tjenestepensjon

Det er kollektiv rente- og pensjonsforsikring som har den høyeste andelen av både premieinntektene og erstatningsutbetalingene for livsforsikring. Andelen er på henholdsvis 83 og 40 prosent. Fra 2006 til 2008 økte premieinntektene fra kollektiv rente- og pensjonsforsikring med 46 prosent. Dette kan ha sammenheng med innføringen av obligatorisk tjenestepensjon i 2006. I forbindelse med nyordningen har flere foretak valgt å bytte pensjonsinnretning fra egne pensjonskasser til livsforsikring. Erstatningene til den samme bransjen økte i denne perioden med 34 prosent fra 2006 til 2008. Individuell rente- og pensjonsforsikring hadde en nedgang på 46 prosent i brutto premieinntekter, mens de hadde 39 prosent nedgang i erstatningsutbetalingene.