Statistisk sentralbyrå SSB

Livs- og skadeforsikringsselskaper, 3. kvartal 2009 Bedre resultat for forsikring

Pressemelding   •   des 14, 2009 10:49 CET

Både livs- og skadeforsikringsselskapene kan vise til bedre resultater i 1.-3. kvartal 2009 enn i samme periode i fjor. En tydelig økning i finansinntektene er hovedårsaken til bedringen.

Livsforsikringsselskapene har et verdijustert resultat som er 48,9 milliarder bedre enn de tre første kvartalene i 2008. Dette bekrefter at livsforsikring er i ferd med å komme seg etter svake resultater i 2008. Resultat før tildeling til kunder og skatt var på 12,5 milliarder i årets tre første kvartaler. En av hovedårsakene til bedringen i resultatet er at nettoinntektene fra finansielle eiendeler økte med hele 62,5 milliarder. Mens premieinntektene er redusert med 4 prosent på ett år, har erstatningskostnadene sunket med 31 prosent.

Livsforsikring. Resultatregnskap. Millioner kroner
Tabell; http://www.ssb.no/forsikring/

Beholdning av obligasjoner og sertifikater har økt

Andelen aksjer, andeler og grunnfondsbevis i balansen har sunket med 4 prosent det siste året. I 3. kvartal 2009 utgjør denne beholdningen 33 prosent av forvaltningskapitalen til livsforsikringsselskapene, mens de i fjor utgjorde 36 prosent. Samtidig har beholdningen av obligasjoner og sertifikater økt med 17 prosent. Obligasjoner og sertifikater utgjør 52 prosent av forvaltningskapitalen i 3. kvartal 2009, mot 47 prosent i samme kvartal 2008. Forvaltningskapitalen økte med 42,1 milliarder.

Livsforsikring. Balanse. Millioner kroner
Tabell; http://www.ssb.no/forsikring/

Økning i resultat av ordinær virksomhet

Skadeforsikringsselskapene har et resultat av ordinær virksomhet på 8 milliarder ved utgangen av 3. kvartal 2009. Dette er en økning på 6,6 milliarder sammenliknet med i fjor. Også for skadeforsikring er hovedårsaken til bedringen i resultatet en betydelig økning i nettoinntektene fra finansielle eiendeler. Teknisk resultat ble redusert med 41 prosent.

Skadeforsikring. Resultatregnskap. Millioner kroner

Tabell; http://www.ssb.no/forsikring/

Aksjer, andeler og grunnfondsbevis utgjør 20 prosent av forvaltningskapitalen til skadeforsikringsselskapene ved utgangen av 3. kvartal. Beholdningen av obligasjoner og sertifikater har økt med 16 prosent, mens obligasjoner og sertifikater som andel av forvaltningskapitalen har økt med 5 prosent det siste året. Forvaltningskapitalen økte med 6,7 milliarder.

Skadeforsikring. Balanse. Millioner kroner

Tabell; http://www.ssb.no/forsikring/