Delta

Lizzie Ruud Thorkildsen valgt til 1. nestleder i Delta

Pressemelding   •   nov 16, 2012 09:17 CET

Lizzie Ruud Thorkildsen (50) er valgt som 1. nestleder i Delta. Valget fant sted på organisasjonens kongress onsdag. Valget gjelder for perioden 2012 – 2016.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på en ny rolle i Delta. Gjennom satsning på ivaretakelse og yrkesfaglig tilbud skal vi vise at Delta er den beste organisasjonen for ansatte i offentlig tjenesteyting. For meg er det helt vesentlig at vi, Delta, setter medlemmet i fokus gjennom involvering og tilgjengelighet, sier Ruud Thorkildsen.

Lizzie Ruud Thorkildsen har sittet i Deltas hovedstyre i åtte år og er til daglig konserntillitsvalgt for YS i Helse Sør-Øst. Hun er også styremedlem i Helse Sør-Øst. Ruud Thorkildsen er fra Nedre Eiker og er tidligere helsesekretær ved Vestre Viken, Drammen sykehus.

- Vi vil ha et balansert arbeidsliv som gjør det mulig å kombinere arbeid, familie og fritid i alle faser av livet. Samtidig tar vi nå tak i den norske samarbeidsmodellen som vi må utvikle og styrke ikke minst på den enkelte arbeidsplass. Skal vi nå felles mål, må det satses på å involvere de ansatte gjennom å kombinere kollektiv medbestemmelse og individuell medvirkning. På denne måten kan vi bruke og ikke minst utvikle alle ansattes erfaring og kompetanse til å skape nye og innovative løsninger som gir god kvalitet til beste for alle, sier Ruud Thorkildsen.

- Skal vi løse samfunnets fremtidige utfordringer og oppgaver trenger vi rett person, med riktig kompetanse på rett plass til rett tid og dette arbeidet må starte nå, sier Ruud Thorkildsen.

Om Delta

Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som skal utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.

Delta organiserer ansatte i offentlig tjenesteyting på tvers av fagområder og yrkesgrupper – de menneskene som skaper velferden.
Våre 67.000 medlemmer innenfor en rekke yrkesgrupper bidrar hver dag  kvalitet og utvikling av velferdssamfunnet. Delta er tilsluttet hovedorganisajsonen YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.