Akademikerne

LO svikter de svakeste

Pressemelding   •   nov 30, 2010 15:26 CET

LO og regjeringen har de siste dagene skapt stor usikkerhet om fremtidens uføretrygd. –Dette likner mer og mer et totalt svik mot noen av samfunnets mest utsatte grupper. Det er svært skuffende at LO bidrar til dette, mener Akademikernes leder Knut Aarbakke.

Regjeringen vil ventelig legge frem forslag til nytt uførepensjoneringssystem før jul. Her skal uføreordningen samordnes med de øvrige endringene som er vedtatt i pensjonssystemet. Dette reiser mange problemstillinger, og flere av forslagene som har lekket ut vil være dramatiske for dagens og fremtidens uføretrygdede. – Særlig er dette alvorlig for unge uføre uten arbeidserfaring, sier Aarbakke.

Dette omfatter både sterkt funksjonshemmede og kronisk syke som ikke har noen mulighet til å klare seg i arbeidslivet. Hvis disse henvises til arbeidsavklaringspenger, slik regjeringen har signalisert, risikerer de å få opp mot 35.000 mindre årlig å klare seg for. - Når vi vet at dette ofte er personer med store hjelpebehov og høye kostnader knyttet til medisiner og annet hjelpeutstyr, blir en slik endring komplett urimelig . Stortinget må sørge for at Stoltenbergs prestisjeprosjekt, pensjonsreformen, ikke får helt uverdige virkninger for våre svakeste, mener Aarbakke.

LO svikter
Regjeringen og LO har i fellesskap blitt enige om at såkalt levealderjustering også skal gjelde for uførepensjonistene. – Levealderjustering innebærer at fremtidens pensjonister må jobbe litt lengre enn dagens for å oppnå samme, årlige pensjonsutbetaling, rett og slett fordi de skal leve lengre. Poenget er at uføretrygdede selvsagt ikke kan jobbe lengre for å påvirke pensjonen sin. Dette har altså LO-lederen akseptert og det er jeg rystet over, sier Aarbakke.

Signalene fra regjeringen tilsier også at man vurderer å sette inntektstaket for uføretrygd vesentlig lavere enn for alderstrygd. I den nye Folketrygden vil all inntekt opp til om lag 525.000 kroner være pensjonsgivende. Det er imidlertid krefter i regjeringsapparatet som vil sette tilsvarende inntektsgrense på rundt 450.000 for beregning av uføretrygd. På den måten vil de med høyere årsinntekt få avskåret alt dette ved beregningen av uføretrygd. – Regjeringen må snart innse at det å bli uføretrygdet ikke er et valg, men noe man blir fordi man ikke har mulighet til å jobbe lengre. Å redusere uføretrygden gjør ikke uføre mer arbeidsføre, ifølge Aarbakke.

Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede. Organisasjonen ble stiftet i 1997. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Akademikerne består av 13 foreninger og disse har i alt ca 155 000 medlemmer.