Lederne

- Løftebrudd fra arbeidsministeren

Pressemelding   •   mai 15, 2014 10:26 CEST

På organisasjonen Ledernes vekst- og attføringskonferanse i 2012 sa nåværende arbeidsminister Robert Eriksson (FrP), da leder for Stortingets arbeids- og sosialkomité, at det var nødvendig med en stortingsmelding fra Brofossutvalgets arbeid. Nå har han snudd 180 grader, og vil hastebehandle et forslag om å anbudsutsette attføringstiltak for særlig sårbare grupper.

– Dette er et svært skuffende løftebrudd fra statsrådens side. Om forslaget går gjennom uten en skikkelig behandling gjennom en stortingsmelding vil det gi irreversible endringer av et kritisk tilbud for en sårbar gruppe, sier Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke i en kommentar.

Sammen med Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) skrev han 24. mars et brev med ønske om å møte statsråden. Dette brevet har verken Lederne eller FLT fått svar på enda.

- Brukerne vil tape

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson vil altså anbudsutsette samtlige attføringstiltak for sykmeldte, arbeidssøkende og personer med nedsatt arbeidsevne. Forslaget er unødvendig dersom målet er at flere ideelle aktører skal slippe til.

- Konkurranseutsetting finnes allerede i dag i vekst- og attføringsbransjen. Problemet er anbudsutsettingen, som da trolig må gjennomføres i hele EØS-området. I dag konkurrerer mange attføringsbedrifter om tilbud til brukere. Brukerne i denne bransjen, som er de mest sårbare i arbeidslivet, vil tape på at utbyttefokuset øker. Bedriftene i denne bransjen har i dag ikke mulighet til å ta ut utbytte, men fokuserer på å skape best mulige tilbud for pengene, sier Brekke.

- Vil ramme de aller svakeste

Han mener det er spesielt at statsråden ikke går for en helhetlig stortingsmelding der alle forskningsrapporter og juridiske betraktninger blir belyst, særlig siden han som opposisjonspolitiker argumenterte tydelig mot anbud i denne sektoren.

- Med den typen behandling han legger opp til nå blir saken loset inn bakdøren gjennom en enkel forskriftsendring og ikke en helhetlig stortingsmelding der alle argumenter og konsekvenser blir vurdert. Dette er gambling med kompetansen i sektoren. Jeg frykter at de gruppene som kommersielle aktører vil henvende seg til er de brukerne som kun trenger litt hjelp for å komme i jobb, ikke de med størst utfordringer som psykiske problemer, rus eller funksjonshemninger, sier Brekke.


Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Nær 17.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.


Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende støtte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt økonomisk støtte ved arbeidsledighet.