Statistisk sentralbyrå SSB

Lønnsstatistikk. Alle ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, per 1. oktober 2009

Pressemelding   •   jan 29, 2010 09:19 CET

Lønna opp 2,7 prosent i byggebransjen

Heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsbetaling på 34 100 kroner per 1. oktober 2009. Dette er 900 kroner, eller 2,7 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Avtalt månedslønn, det vil si månedslønn ekskludert uregelmessige tillegg og bonus, utgjorde i gjennomsnitt 32 600 kroner, en vekst på 900 kroner eller 2,8 prosent.

Håndverkerne opp 2,6 prosent

Håndverkere, som utgjør den største yrkesgruppen i bygge- og anleggsvirksomhet, hadde en månedslønn på 31 500 kroner. Dette tilsvarer en vekst på 800 kroner, eller 2,6 prosent, fra året før. Det er relativt stor variasjon i lønnsvekst for ulike typer håndverkere i bransjen. Elektrikere og rørleggere hadde en månedslønn på henholdsvis 32 200 kroner og 32 500 kroner. Dette ga en økning på 5,9 prosent for elektrikere og 4,8 prosent for rørleggere fra året før. I kronebeløp var veksten på henholdsvis 1 800 og 1 500 kroner. Tømrere og snekkere hadde en månedslønn på 29 500 kroner, tilsvarende en lønnsvekst på 1,4 prosent fra samme tidspunkt i 2008.

Vei- og anleggsarbeidere hadde til sammenligning en månedslønn på 35 700 kroner, noe som ga en lønnsvekst på 0,3 prosent.

Sivilingeniørene fikk 3,5 prosent

Heltidsansatte i akademiske yrker, som domineres av sivilingeniører, hadde en månedslønn på 47 900 kroner. Dette tilsvarer en lønnsvekst på 3,5 prosent. Til sammenligning hadde ansatte i høgskoleyrker, deriblant ingeniører og teknikere, en månedslønn på 41 300 kroner. Dette ga en lønnsvekst på 4 prosent.

For administrative ledere økte månedslønna fra 50 800 kroner i 2008 til 51 300 kroner i 2009, en vekst på 1 prosent.

Ny næringsstandard

Fra og med frigivingen i 2009 blir det brukt ny næringsstandard. Tallene for både 2008 og 2009 er etter denne nye standarden. For generell informasjon om overgang til ny standard klikk her.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter i bygge- og anleggsvirksomhet, med til sammen 60 966 heltidsansatte og 3 514 deltidsansatte. Ifølge Bedrifts- og foretaksregisteret var det om lag 165 200 ansatte i næringa per oktober 2009.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelse er ikke medregnet i månedslønna. Veksten i månedslønn avviker noe fra veksten i årslønn. Månedslønna sammenlignes på et valgt tidspunkt, 1. oktober hvert år, mens årslønna måler endring mellom kalenderår.

Strukturelle endringer i næringa, i tillegg til resultater av lønnsforhandlinger, vil kunne påvirke lønnsendringen som måles.

Tabeller http://www.ssb.no/lonnbygganl/